Brains 4 Buildings is een meerjarenprogramma dat gericht is op de ontwikkeling van methoden om big data van slimme meters, gebouwbeheersystemen en het Internet of Things te benutten om het energieverbruik te verminderen, het comfort te verhogen, flexibel in te spelen op het gedrag van gebruikers en het lokale energieaanbod en de energievraag, en te besparen op de onderhoudskosten van installaties. Dit zal gebeuren door de ontwikkeling van snellere en efficiëntere Machine Learning en Artificial Intelligence modellen en algoritmen. Het project is gericht op utiliteitsgebouwen, zoals commerciële en institutionele gebouwen.

De HHS neemt deel aan WP1 en WP2:

  • WP1: ontwikkeling van slimme diagnosesystemen om energieverliezen in gebouwen te verminderen op een geautomatiseerde manier. Dit kan vervolgens worden gebruikt voor de planning van prestatiegericht onderhoud.      
  • WP2 2: ontwikkeling van slimme besturingsmodellen   om de energieflexibiliteit (warmte, koude en elektriciteit) binnen gebouwen      te vergroten. Kosten optimalisatie, en ook CO2-uitstoot, comfort en maximale inzet   van lokale bronnen worden meegenomen.                   

Doel project

B4B voegt operationele intelligentie toe aan gebouwen om de transitie naar energie-efficiëntie en –flexibiliteit te bewerkstelligen. Gebouwen hebben “brains” nodig om in     te spelen op gebruikersgedrag, en zelfdiagnose  en zelfoptimalisatie mogelijk te maken. Onze ambitie is om schaalbare en modulaire oplossingen te ontwikkelen die 20-30%  energiebesparing realiseren. De marktwaarde is groot

Door de impact van deze “brains” op energierekeningen, exploitatie- en onderhoudskosten en  gebruikersgemak. B4B richt zich op:

  • De ontwikkeling van controle- en besturingssystemen voor utiliteitsgebouwen die slim sturen   op (1) vermindering van energieverspilling, reductie van CO2 emissies, verhoging van de inzet van lokale bronnen, ontsluiting van regelbare energieflexibiliteit en verlaging van onderhoudskosten die (2) rekening houden met gebruikersgedrag   en comfort, gezondheid en welzijn van gebruikers garanderen.
  • Het testen en  valideren van open-source prototypes (living labs, use-cases) zodat de marktwaarde duidelijk wordt       voor bedrijven, gebouweigenaren en facility managers.

Eindproduct/Beoogde resultaten

  • Gevalideerde geïntegreerde prototypes van software plug-ins voor slimme controle en   besturing van gebouwen en installaties, die resulteren in een vermindering van het energiegebruik met 20-30% en onderhoudskosten verlagen in utiliteitsgebouwen.
  • Gevalideerde  algoritmes en prototypes van software  voor vergroting van de regelbare energieflexibiliteit in gebouwen, toegepast op multi-commodity gebouwen.
  • Gevalideerde  prototypes van datagestuurde  en gebruikersgerichte gebruikersinterfaces die  bijdragen aan comfort, gezondheid en welzijn van gebruikers.
  • Gestandaardiseerde Smart Readiness  Indicator (SRI) en bijhorende quick-scan aanpak die aangeeft hoe de “smart readiness” voor bestaande gebouwen verhoogd kan worden.
  • Methoden, richtlijnen en standaarden voor data-integratie t.b.v. slimme gebouwinfrastructuur, met bijhorend open     data platform voor demonstratie- en onderzoeksdoeleinden.
  • Learning community waarbinnen partners structureel  kennis delen/uitwisselen, resulterend in online en offline lesprogramma’s over   zelflerende software voor slimme gebouwen en de koppeling met slimme netten gericht op studenten (HBO, WO)      en bij- en nascholing van professionals.

Projectleider

Mirjam Harmelink, TU Delft

Betrokken onderzoekers

Baldiri Salcedo, Arie Taal

Start- en einddatum project

2021-2025

Financiering

RVO, Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie

Partners

TU Delft, TU Eindhoven, TNO, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Haagse Hogeschool, Avans Hogeschool, Air-teq, Almende, APTA Technologies, Art Energy, BAM Energy Systems, Building G100, ChessWise, Cloud Energy Optimizer, Deerns, DGBC, DWA, DYSECO, FHI, FME/VLA, Heroes, Kropman, Kuijpers, NEN, O-Nexus, OfficeVitae, Peutz, Philips Real Estate, Renor, Rijksvastgoedbedrijf, Royal HaskoningDHV, Sensing360, Simaxx, Spectral, Strukton, SystemAir, Unica, W/E adviseurs, WOI.