Doel van het project

Studenten hebben vaak een beeld van onderzoek en onderzoekers dat niet overeenkomt met de werkelijkheid. In dit project worden studenten geïnspireerd een onderzoeksvraag op te stellen gebaseerd op wat henzelf interesseert en motiveert. Op deze manier ontwikkelen zij onderzoeksvaardigheden en  leren zij dat onderzoek niet saai en stoffig is, maar de mogelijkheid biedt om je passie voor een bepaald onderwerp te verkennen.

Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden kan niet zonder het ontwikkelen van schrijfvaardigheid. Echter is deze vaardigheid in de afgelopen jaren achteruit gegaan, door factoren zoals digitalisering en verminderd schrijfonderwijs. Met dit project worden studenten gemotiveerd om hun schrijfvaardigheid te ontwikkelen. 

Binnen dit onderzoek zullen studenten door middel van creatieve en expressieve schrijfoefeningen niet alleen aan hun schrijfvaardigheid werken, maar ook zichzelf en hun persoonlijke interesses beter leren kennen. 

Het onderzoek heeft drie doelen, namelijk ervoor zorgen dat studenten:

  1. van schrijven een gewoonte te maken, die ze als prettig ervaren
  2. authentieke onderzoeksonderwerpen articuleren op basis van hun eigen interesses
  3. competentie ontwikkelen in het opstellen van een onderzoeksvraag

Onderzoek

Dit onderzoek bestaat uit een project voor het thema Vrije Ruimte binnen de Human Resource Management opleiding. In acht bijeenkomsten leren de studenten door middel van verschillende activiteiten om hun eigen interesses te onderzoeken en een goede onderzoeksvraag op te stellen. 

Door middel van kwantitatieve vragenlijsten, kwalitatieve analyse van teksten die de studenten schrijven en interviews wordt onderzocht of: 

(1) de doelen van de lessenserie worden behaald en 

(2) of er andere meetbare voordelen zijn van het volgen van deze lessenserie (vergroot welzijn, verbinding met studiegenoten, bewustzijn van het belang van samenwerking en ethos in het doen van onderzoek).  

Samenwerkingspartners

Dit project wordt aangeboden aan studenten van de opleiding Human Resource Management. Hierbij wordt samengewerkt met het team Vrije Ruimte, die zorgen dat de studenten studiepunten ontvangen voor hun deelname.

Reinekke Lengelle is naast haar positie bij de Haagse Hogeschool aangesteld als Associate Professor bij Athabasca University in Canada.

Artikelen, tools en media

Eerder werk van Reinekke Lengelle op het gebied van schrijven voor zelfontwikkeling en welzijn is te vinden op haar website, Writing the Self

Contact

Meer weten over schrijven voor zelfontwikkeling en welzijn, of geïnteresseerd in een lessenserie binnen jouw eigen opleiding? Neem dan contact op met Dulci Altorf (d.e.altorf@hhs.nl) of Sjoerd Dobbinga (s.dobbinga@hhs.nl)  

Team

  • Reinekke Lengelle, PhD
  • Dulci Altorf
  • Sjoerd Dobbinga