De social media architect: een aansprekend nieuw beroep, met cross-overs tussen communicatie, IT en design. De wooncoach: een nieuw beroepsprofiel op het snijvlak van zelfregie en zorg. Wat houden deze beroepsbeelden in? Welke vaardigheden vereisen zij? En hoe gaan HRM-professionals en studiekeuzebegeleiders om met deze beroepen in transitie? Daaraan wijdt het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling twee parallel uitgevoerde KIEM-projecten onder de noemer ‘beroepen in transitie’.

Social media architect

Aan de hand van de social media architect heeft de projectgroep in beeld gebracht welke concrete veranderingen zich voordoen op de arbeidsmarkt. Het onderzoek is voor het voortgezet onderwijs van belang, omdat dit vo haar leerlingen een concreet en actueel beeld wil laten zien van dit nieuwe beroep. Het project heeft docenten in het voortgezet onderwijs laten zien hoe zij de social media architect kunnen inpassen in hun studiekeuzebegeleiding. Omdat er nog geen passende vooropleidingen voor dit beroep zijn, hebben mkb-bedrijven door dit project geleerd om bij de werving vooral te denken in vaardigheden en interesses. Het project heeft laten zien hoe onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven samen kunnen komen tot nieuwe functieprofielen en hoe het onderwijs daar het beste op kan inspelen.

Wooncoach

De wooncoach is de actuele versie van de persoonlijk begeleider. Welke vaardigheden horen bij dit nieuwe beroep? Mede door een gewijzigde visie op zorg en gezondheid verandert het werk in de zorg. Het accent ligt op zelfregie. Dat heeft implicaties voor het beroepsbeeld van wat vroeger de persoonlijk begeleider heette. Wat zijn de beroepshandelingen, de beroepsproducten en de gevraagde competenties van de wooncoach? Wat moet je kennen en kunnen om wooncoach te worden? Zowel voor opleidingen als zorgorganisaties is het antwoord op die vragen belangrijk. Bij de opleiding en werving moeten zij kunnen beschikken over actuele beroepsbeelden.

Direct toepasbare resultaten

De parallel uitgevoerde KIEM-projecten zijn mooie voorbeelden van interdisciplinair onderzoek dat is uitgevoerd met medewerking van een groot aantal organisaties. De resultaten van het onderzoek zijn direct toepasbaar voor bedrijfsleven, zorginstellingen en onderwijsinstellingen.

Contactpersonen

Rachelle van Harn en Ellen Sjoer