CBS – HHs - RIVM Beweegonderzoek: vervangen SQUASH vragenlijst voor vaststellen van metabolisme op basis van vragen over activiteiten en duur door objectieve metingen met inertial measurement units en (bewegings)sensoren. Dit project is onderdeel van de onderzoekslijn Smart Health van het lectoraat Smart Sensor Systems.

Doel

Dit onderdeel richt zich op het testen qua toepasbaarheid, accuraatheid en kosten van diverse verschillende manieren om metabolisme en beweging te meten.

 • Welke bewegingssensoren geven in combinatie met patroonherkenning de beste classificatie van activiteiten?
  1. Instrument: gevoeligheid, bias, accuraatheid, draagpositie
  2. Drager: welke instrument, draagpositie
 • In hoeverre geven bewegingssensoren een beter resultaat dan vragenlijsten? Hierbij spelen bereidheid tot deelname en accuraatheid van de resultateneen rol.
 • Wat is het verschil in kosten? Lukt het om meetinstrumenten onder 20 Euro/deelnemer te maken? Of onder 50 Euro/deelnemer.

  Binnen dit onderzoek (maar geen taak HHs):
 • Welke vragenlijsten geven de beste inschatting van metabolisme (EU Pasmos, uitgevoerd door RIVM)?
  Welke vragenlijst wordt best vervangen door welke metingen?

Eindproduct/Beoogde resultaten

 • Pre-pilot draagbaarheid
 • Uitvoeren beweegonderzoek met 40 vrijwilligers in GVS BT Lab die tegelijkertijd verschillende types bewegingsensoren dragen
 • Uitvoeren van week onderzoek met dagboekjes van zelfde 40 vrijwilligers in dagelijks leven die een accelerometer droegen van type Activ Pal
 • Datacleaning
  Machine learning patroonherkenning op metingen
  Studentenpaper:
  Akbas A., Werkhoven C., Safdari A., Turkenberg M., Boon M., 2021 - Using the activPAL accelerometer to predict whether people adhere to the international recommendation for physical activity, The Hague Univeristy of Applied Sciences.

Projectleider

John Bolte

Betrokken onderzoekers

Rufus Fraanje en Rowan Voermans, CBS trainee (afgestudeerd Mechatronicus)

Looptijd

01-03-18 tot 01-03-20 (na evaluatie mogelijke voortzetting tot 01-03-22)

Betrokken opleidingen en/of minoren

 • TIS – Mechatronica – Machine learning en patroonherkenning – automatisch detecteren activiteiten, bewegingsbeschrijving
 • TIS  Technische Wiskunde / Minor Applied Data Science – classificeren activiteiten in week data met machinelearning en MET waarde bepalen
 • GVS - Bewegingstechnologie – Metabolisme onderzoek

Financiering

Eerste geldstroom en in kind CBS medewerker

Partners

CBS:
Annemieke Luiten (coordinator veldwerk)
CBS-trainee Rowan Voermans, afgestuurd Mechatronicus, 
prof. Dr. Barry Schouten(UU en CBS)
RIVM heeft lead in EU Pasmos project naar score vijf verschillende vragenlijsten naar activiteiten mbt metabolisme en de UKK bewegingssensor.

Studentenprojectteam

Adnan Akbas, Colin Werkhoven, Ali Safdarim Matthew Turkenberg, Mark Boon