De wereldwijde vergrijzing van de stedelijke bevolking vraagt om meer leeftijdsvriendelijke steden: afgestemd op de wensen en behoeften van senioren en die hen volop kans bieden om mee te doen met de maatschappij. Het lectoraat Urban Ageing gaat samen met nationale en Europese partners de seniorvriendelijkheid van 4 Europese steden onderzoeken tijdens het driejarige project City & Co.

Het onderzoek bestaat uit het vertalen van het in Den Haag ontwikkelde instrument Age-Friendly Cities and Communities Questionnaire (AFCCQ) voor gebruik in Polen en Roemenië, gevolgd door het afnemen van surveys in 4 steden (Den Haag, Wrocław, Krakau en Boekarest). Ook komt er een online platform waar senioren zelf aan kunnen geven hoe de seniorvriendelijkheid in hun wijk verbeterd kan worden. De resultaten van het onderzoek helpen gemeenten hun steden, wijken en buurten seniorvriendelijker te maken. Het project City&Co: Older Adults Co-Creating a Sustainable Age-friendly City gaat in maart 2022 van start. 

Internationale samenwerking

Het Lectoraat Urban Ageing leidt het onderzoek. 

Onze partners in Nederland zijn:

  • Gemeente Den Haag
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten
  • AFEdemy

In Polen werken we samen met:

  • Jagiellonian University in Krakau
  • Wrocław University of Environmental and Life Sciences
  • Gemeente Wrocław
  • Gemeente Krakau

In Roemenië werken we samen met:

  • National University of Political Studies and Public Administration in Boekarest
  • NGO Grupul de Educație și Acțiune pentru Cetățenie (GEAC)

Financiering

Het project wordt gefinancierd vanuit de ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC) Call, in het kader van de Joint Programming Initiative Urban Europe van de Europese Commissie. De projectomvang is ruim 700.000 euro. Het Nederlandse deel van het onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Meer informatie