Het lectoraat doet onderzoek naar de rol van ondersteuningsnetwerken met het doel om ondersteuningsnetwerken voor studenten te bevorderen. Data wordt verzameld d.m.v. diverse ondersteuningsprogramma’s te ontwikkelen en deze gaan gepaard met survey onderzoek.

Over het project

De projecten die hieronder vallen zijn de volgende:

 • CarE:Caribbean Empowerment

  Een ondersteuningsprogramma voor 1ste jaars Caribisch Nederlandse studenten

 • HIT: Hang In There

  Een digitaal peer ondersteuningsprogramma voor 1ste jaars studenten

 • Sense of Belonging Onderzoek

  Master’s Antropologie onderzoek door Karym Leito

 • DIN: Disability Support Network

  Ondersteuningsprogramma voor studenten met een functiebeperking

 • SFB Monitor: Studenten met Functiebeperking Monitor

  Campus brede survey van studenten met en zonder functiebeperking over de ervaring van studeren met een functiebeperking

 • Studenten Mobilisatie
  Door de Student Branch georganiseerde activiteiten om studenten te mobiliseren en te faciliteren in hun ‘samenkomen’

 • Buurtmoeders en -vaders
  Buurtouders van het moeder programma bij de Mussen en het Vadercentrum Laak
 • Buurtbijeenkomsten

  Buurtbewoners worden meegenomen in hun rol als ondersteuningsnetwerk voor studenten

 • Powerhouse

  Ondersteuningsprogramma van SWE voor langstudeerders

 • Toegepaste Wiskunde Onderzoek

  Campus brede survey van studenten over ondersteuningsnetwerken

Het onderzoek heeft drie leidende vragen:

 1. Hoe ziet je ondersteuningsnetwerk eruit?
 2. Hoe creëer je een effectief ondersteuningsnetwerk?
  1. Wat zijn de obstakels
  2. Wat zijn faciliterende factoren
  3. Binnen een context van individualiteit
 3. Hoe activeer je je ondersteuningsnetwerk?
CSN Visual