Het onderzoeksproject De bestuurder & de filosoof gaat in op de vraag naar hoe het aan de binnenkant van de bestuurder werkt: wat zich daar afspeelt aan tegenstrijdigheden, aarzelingen en stilzwijgende kennis en hoe zich dat verhoudt tot de verwachting van bestuurders als visionaire, besluitvaardige, en daadkrachtige personen.

Het onderzoek is tevens een nadere exploratie van de methode en betekenis van het denkgesprek en resulteert in de publicatie van een boek met de gelijknamige titel (verwacht mei 2021).

Onderzoeker

Mieke Moor, externe onderzoeker bij het lectoraat Change Management, miekemoor@vrijwerk.org

Beoogde duur van het project

Dit onderzoeksproject is in januari 2018 gestart en heeft gelopen tot maart 2021.

Externe partners

  • ZonMw
  • Erasmus Centrum voor Zorgbestuur