Stadslabs zijn een veel gebruikte werkvorm voor het opbouwen en verdiepen van coalities tussen gemeenten, burgers, onderzoekers en lokale ondernemers om te werken aan innovatieve lokale (wijkgerichte) oplossingen. Deze oplossingen kunnen worden vastgelegd in strategisch en/of frontline beleid en kunnen, idealiter, ook opgeschaald worden naar andere wijken.

In de praktijk brengt deze werkvorm echter ook veel vragen en dilema’s met zich mee. De uitkomsten van een stadslab zijn minder makkelijk te meten, net als de meerwaarde voor burger en gemeente. Ook blijkt het lastig burgers geëngageerd te houden in het proces en zijn er vragen omtrent de rol van de burger in publieke besluitvormingsprocessen (bijvoorbeeld in hoeverre mogen burgers daadwerkelijk participatief meewerken aan beleidsvorming).

Met deze type vragen en dilemma’s gaat De Haagse Hogeschool, samen met Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht, en InHolland aan de slag. Dit tweejarige onderzoeksproject Stadslab RAAK wordt gesubsidieerd door NWO-SIA.

De centrale onderzoeksvraag is’op welke manier kunnen stadslabwerkwijzen worden vormgegeven en ingezet zodat deze bijdragen aan een betere omgang met complexe stedelijke opgaven?’ Hierbij wordt gekeken hoe samenwerking tussen verschillende partijen gestalte krijgt en hoe wordt omgegaan met de spanning tussen gelijkwaardige samenwerkingsrelaties in de stad tegen de achtergrond van meer traditionele vormen van bestuur en beleid.

Het project zal in 3 fases worden uitgevoerd: 

 • Fase 1 regionale invenstarisatie van living labs, duur: 6 maanden;
 • Fase 2 verdiepende actie-onderzoek in 8 stadslabs in de randstad, duur: 12 maanden;
 • Fase 3: het delen en verspreiden van bevindingen, duur: 6 maanden.

Partners

 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool InHolland
 • Universiteit van Amsterdam
 • Wageningen Universiteit & Research
 • Public Cincema
 • SIA Platform Stad & Wijk
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Delft
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Zoetermeer
 • ZIMHIC - Utrecht

Wil jij op de hoogte blijven? Volg ons dan via LinkedIn.

Nieuwsbrieven