Om jongeren bij de VN te betrekken voert het lectoraat een project uit in samenwerking met het Van Aartsen Honours Programme (Gemeente Den Haag) en het PRE-programma van de Universiteit Leiden. Jongeren uit de Schilderwijk krijgen in het weekend op school colleges over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. In het hoger onderwijs werkt het lectoraat samen met studentenverenigingen en het Nederlands Jeugdinstituut aan een reeks grote evenementen voor studenten gericht op het 75-jarig jubileum van de VN in 2020.