Hoe worden affectieve reacties als angst, verwondering of sympathie op functiebeperkingen uitgebeeld in literatuur en andere kunst? Je leest het in dit onderzoek.

In dit promotieonderzoek richt onderzoeker Andries Hiskes zich op de wijze waarop deze reacties worden gerepresenteerd in verschillende kunstvormen en media, en wat daarvan geleerd kan worden om betrokkenheid tot mensen met een functiebeperking te vergroten.

Dit jaar gaat er een minor van start waarin Andries met studenten onderzoek gaat doen naar de wijze waarop verhalen omtrent ziektes en beperkingen onderzocht worden en tot stand komen in verhalen, films, en memoires. Daarnaast gaan studenten onderzoek doen naar een archief omtrent patiënten verhalen.

“De opdringerige aard van ons kwetsbare lichamelijke bestaan is des te meer duidelijk geworden in de huidige Corona crisis. De primaire urgentie is de capaciteit om het lichaam te kunnen herstellen en genezen wanneer nodig.”

Onderzoeker

Andries Hiskes: docentonderzoeker bij het lectoraat Change Management en docent bij de faculteit Gezondheid, Voeding & Sport, opleiding tot verpleegkundige, a.r.hiskes@hhs.nl

Beoogde duur van het project

Het promotieonderzoek naar Disability and its affective affordance is in mei 2018 gestart en zal naar verwachting lopen tot mei 2023.

Samenwerking

Universiteit Leiden

In de media

In 2020 is er een tweede wetenschappelijk artikel verschenen in het journal Textual Practice en zijn er toegankelijke blogs en video’s gemaakt n.a.v. het onderzoek. Daarnaast zijn er verschillende presentaties van het werk gehouden op wetenschappelijke conferenties in Chicago, Harvard, en Karlstad (Zweden). Tevens zijn verschillende teksten die in het onderzoek zijn bestudeerd middels close-reading behandeld met studenten verpleegkunde in de nieuwe minor The Art of Caring.