Zorgtechnologie – of e-health - is niet meer weg te denken uit de zorgsector. Een slimme rollator, een pleister die het suikergehalte monitort of computergames als onderdeel van revalidatie zijn voorbeelden van e-health die veel mensen dagelijks gebruiken. Maar hoe kiest een zorgprofessional de juiste tool voor de patiënt? En welke tools zijn er beschikbaar? Het lectoraat Revalidatie en Technologie ontwikkelde een toolkit die docenten en trainers op weg helpt.

Zorgtechnologie heeft veel voordelen: het helpt patiënten actief mee te werken aan hun herstel, het zorgt voor betere uitwisseling van informatie, het kan kosten besparen of de zorg toegankelijker maken. Daarmee is het voor zowel de zorgprofessionals als voor patiënten interessant om gebruik te maken van e-health toepassingen.

Inzicht in zorgtechnologie

Het aanbod groeit en dus het is het voor zorgprofessionals belangrijk om de juiste keuze te kunnen maken. Met de e-health toolkit kunnen docenten en trainers hun studenten leren hoe zij dit doen.

De set lesopzetten die het onderzoek van het lectoraat opleverde, helpt de student stapsgewijs naar het toepassen van zorgtechnologie in de dagelijkse praktijk. Ook in trainingen aan zorgprofessionals kan de toolkit gebruikt worden om inzicht in zorgtechnologie te krijgen.

Inhoud van de e-health toolkit

De e-health toolkit bestaat uit 3 lesopzetten waarmee een docent of trainer direct zelf aan de slag kan gaan.

  1. De eerste lesopzet geeft een overzicht om je te oriënteren in de wereld van de zorgtechnologie. Welke technologie kun je gebruiken bij het diagnosticeren, bij het monitoren of bij een interventie?
  2. De tweede lesopzet behandelt de criteria die voor de verschillende technologieën gelden. Hoe belangrijk is bijvoorbeeld het criterium ‘privacy’ als je big data wilt gaan inzetten? En bij welke technologie is het criterium ‘veiligheid’ essentieel? Is een effectmeting onzuiver wanneer die hypermoderne stappenteller 3 stappen te veel telt?
  3. De derde lesopzet helpt studenten en zorgprofessionals om wat ze geleerd hebben toe te passen in hun eigen klinisch redeneren.

Voordelen van de e-health toolkit

De toolkit is flexibel toepasbaar:

  • Er zijn alternatieve lesvormen mogelijk.
  • De docent kan differentiëren in tempo en (competentie) niveau.
  • De toolkit kan zowel op mbo-niveau als op hbo- of academisch niveau gebruikt worden.

Nauwe samenwerking

De toolkit is ontwikkeld door onderzoekers van het lectoraat Revalidatie en Technologie in samenwerking met onderzoekers van het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg van de Hogeschool Leiden. Zij werkten daarbij nauw samen met docenten, onderzoekers en professionals van zorgopleidingen en paramedici van o.a. Basalt in Den Haag.

Duur

Dit project is in januari 2021 afgerond. De komende maanden werken de onderzoekers aan verdere verspreiding  van de e-health toolkit in samenwerking met National eHealth Living Lab.

Meer informatie

Contact

Martijn van der Ent
06 – 44 05 80 59
m.vanderent@hhs.nl