In opdracht van het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) heeft het lectoraat ‘Network and Systems Engineering Cyber Security’ onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Capture the Flag (CTF) Educatie.

Adversarial thinking is essentieel bij het omgaan met cyberincidenten en het vinden van beveiligingsproblemen. Capture the Flag (CTF)-wedstrijden worden over de hele wereld gebruikt om deelnemers te leren denken als aanvallers en cybersecurityonderwijs te stimuleren.

Jeopardy-stijl CTF's, gezien hun op praktische uitdagingen gebaseerde aard, worden steeds meer gebruikt in cybersecurityonderwijs als een leuke en boeiende manier om studenten te inspireren. Net als traditionele schriftelijke examens, kunnen CTF's in Jeopardy-stijl worden gebruikt als summatieve beoordeling.

Dit onderzoeksproject biedt een raamwerk voor het meten van de leerresultaten van een Jeopardy-stijl CTF en past dit raamwerk toe op twee CTF-evenementen als casestudies.

Lees verder: Effectiviteit van Capture the Flag (CTF) Educatie | Rapport | Nationaal Cyber Security Centrum (ncsc.nl)