Watersport vereninging (WSV) “de Vlietstreek” is al vele jaren gevestigd in de Binkhorst. Met ongeveer 105 ligplaatsen is het een mooie moderne haven in dit ontwikkelgebied. De haven is voorzien van moderne steigers met stroom voorzieningen voor de schepen. Er is ook een kantine en werkplaats voor de leden. Deze twee laatste moeten vervangen worden en daarbij wordt natuurlijk ook gekeken naar duurzaamheid.

De haven kent een mix van gebruikers met recreatieschepen waar op overnacht kan worden en sloepen en vletten voor dagrecreatie. De recreatieschepen liggen meestal het hele jaar in de haven terwijl de sloepen en vletten in de winter een stalling in gaan. Er zijn enkele liggers die een elektrische aandrijving hebben maar de meeste schepen worden voortgestuwd door verbrandingsmotoren. De recreatie schepen hebben meestal ook nog energieverbruik als ze in de haven liggen. WSV de vlietstreek heeft echter in haar reglementen staan dat alleen walstroom (een koppeling met de stroomvoorziening op de steiger) mag gebruikt worden als er iemand van de bemanning aanwezig is. Vanwege deze reglementen hebben de meeste van de recreatieschepen in deze haven zonnepanelen voor het eigen gebruik. Dat maakt de meeste schepen zelfvoorzienend. Veel leden  zijn bezig met duurzame ontwikkeling op hobby niveau, maar het is op landelijk niveau ook een speerpunt. Met een commissie huisvesting wordt er nu gewerkt aan een toekomstvisie over de mogelijkheden die de haven biedt, en het DC-Lab van de Haagse Hogeschool werkt mee aan het onderzoek en de realisatie van deze toekomstvisie.

Doel project

Met meer dan 50 panelen en 200 accu’s is er in de haven een kleine energie centrale. Deze draaien in sets autonoom zonder aansluiting op het steigernet. Zonnepanelen en een dynamo op de hoofdmotor voeden de boordaccu’s.

Om terug te kunnen leveren aan het net zijn er per schip aanpassingen nodig. Het is de bedoeling om mobiele duurzame opwekking en opslag van schepen te ontsluiten voor het elektriciteitsnet en toe te voegen aan het totaal aantal duurzame opwekkers dat de maatschappij ter beschikking staat. Deeldoel is ook om mogelijk op locaties zonder netstructuur een lokaal net op te zetten en te voeden. Ten eerste moet er een walstroom verbinding zijn. Verder moet er een systeem ontwikkeld worden wat via de relatie accuspanning en ladingtoestand de inverter koppelt en terugladen mogelijk maakt.

Tot nu toe is er geen apparaat of techniek in de handel die deze koppeling maakt. Het moet dus ontwikkeld worden, en daar werkt het DC-Lab van de Haagse Hogeschool aan. In deze samenwerking is het doel om dit probleem op te lossen en deze techniek breed beschikbaar maken.

Twee groepen werken ieder aan een eigen opdracht. Een groep moet de verbinding, “het apparaat “, ontwikkelen om  de energie installatie van het schip te verbinden met de walstroom en de andere groep onderzoekt de mogelijkheden om van de haven een smart grid te maken. Met een enquête hebben studenten bij de leden de verschillende installaties en vermogens in kaart gebracht om daarmee het pakket van eisen en wensen op te stellen voor het ontwerpen van de oplossing in een paper en een werkend prototype.

Eindproduct/Beoogde resultaten

Met de mogelijkheid terug te leveren vanuit schepen van leden krijgt WSV de vlietstreek de mogelijkheid om grote stappen te zetten in duurzaamheid en mogelijk energieneutraal te worden of zelf meer terug te leveren. Naar de toekomst toe is ook de toename van elektrisch varen een uitdaging. Met de huidige infrastructuur en capaciteit zal het niet mogelijk zijn veel schepen tegelijk te laden. Indien er zelfstandig gevoed kan worden dan wordt dit wel mogelijk. Er moet hier nog onderzoek naar worden gedaan om te werken aan een toekomstbestendige jachthaven. Zo kan de terug geleverde energie gebruikt worden bij de rond de haven gelegen bedrijven en woningen. De beoogde resultaten zijn verdeeld over de kwartalen van 2022.

Eerste kwartaal

Onderzoek capaciteit en bestaande systemen peilen via een enquête en randvoorwaarden opstellen

Tweede kwartaal

Onderzoek naar teruglevertechnieken en de testinstallatie samenstellen

Derde kwartaal

Systemen en componenten ontwerpen en de mockup testen in het lab

Vierde kwartaal

Een prototype in een werkende installatie testen en realiseren, en 20 installaties op schepen aanpassen

Projectleider

Nico Persoon

Betrokken onderzoekers

Diëgo Zuidervliet

Start- en einddatum project

1e kwartaal 2022 tot en met 4e kwartaal 2022

Betrokken opleidingen en/of minoren

Er zijn twee projectgroepen van 4 Elektrotechniek studenten geworven en gestart met het project rond 2 februari.

Financiering

Subsidieregeling energie uit de wijk challenge Den Haag 2021

Partners

  • De Haagse Hogeschool DC Lab
  • Practoraat Energietransitie
  • WSV de Vlietstreek
  • Roc Mondriaan
  • Gemeente Den Haag
  • DC Opportunities
  • Dynniq