In Den Haag worden mogelijk kansen gemist om de Energietransitie goedkoper en sneller te laten verlopen. Grote daken en gevels van gebouwen en bestaande infrastructuur van HTM, worden suboptimaal gebruikt voor respectievelijk opwek en distributie. Dat kan anders en daar is veel winst voor de energietransitie mee te boeken! Dit project zal daarom onderzoek doen aan de mogelijkheden voor een optimaler gebruik van deze opwek en distributiemogelijkheden. Daarnaast zal ook de mogelijkheid van eigen gebruik van de opgewekte duurzame energie onderzocht worden.

Met het oog op onderstaande onderzoeksvragen werken docent-onderzoekers en studenten van Mission Zero (Ruimtelijke Ontwikkeling en Elektrotechniek) samen met governance specialisten aan de volgende onderzoeksvragen:

 • Welke extra opwekcapaciteit is te realiseren op nabij HTM infrastructuur nabijgelegen daken en gevels?
 • Welke capaciteit is, in seizoenen en over de dag heen, beschikbaar bij deze infrastructuur en in hoeverre speelt dit principe van slecht benutte elektrische infrastructuur ook in andere infrastructuur?
 • Heeft het meer hergebruiken van remenergie substantieel impact op deze capaciteit?
 • Welke behoeften (opwek en verbruik van energie) is met deze extra capaciteit concreet in te vullen, rekening houdend met verschillen over de dag en in seizoenen?
 • Wat kan HTM zelf (eigen gebruik) met extra opwek capaciteit / duurzame energie doen, bijvoorbeeld elektrisch laden van bussen en opslaan voor gebruik tijdens piekvraag?
 • Zijn er barrières in (publiek) bestuur, formele en informele instituties en daar uit voortvloeiende wet- en regelgeving, die het inzetten van deze capaciteit verhinderen, bemoeilijken, vertragen of anderszins frustreren?

Doel project

Het doel van het project is om te onderzoeken of en in welke mate de bestaande HTM-infrastructuur mogelijkheden biedt om additionele energiedistributie te bieden voor inwoners van Den Haag.

Eindproduct/Beoogde resultaten

 • Een nauwkeurige berekening van duurzame opwek vanaf locaties rondom HTM aansluitingen, uitgedrukt in kWh voor zowel platte daken als juist ook grote verticale gevels.
 • Inzicht in en een berekening van additionele distributiecapaciteit bij betere benutting HTM infrastructuur, op basis van enkele onderstations.
  Hierbij wordt ook de mogelijk te verbeteren terugwinning van remenergie meegenomen.
 • Een overzicht van de mogelijkheden van eigen gebruik van de duurzaam opgewekte energie inclusief raming van percentage eigen gebruik gerelateerd aan het totaal aan: ingekochte energie en aan het net terug-geleverde energie.
 • Een overzicht van belemmeringen en mogelijke oplossingen op het terrein van governance om HTM infrastructuur in te zetten voor aanvullende elektriciteitsdistributie.

Projectleider

Pepijn van Willigenburg

Betrokken onderzoekers

 • Lector Sander Mertens
 • dr.ir. Baldiri Salcedo Rehola
 • dr.ir P.J. van Duijsen
 • dr.ir. Gerben Hoogendorp
 • ing. Diëgo Zuidervliet.

Start- en einddatum project

Begin april 2021 wordt gestart met activiteiten, met een doorlooptijd van één jaar.

Betrokken opleidingen en/of minoren

 • Elektrotechniek
 • Ruimtelijke ordening
 • HBO-recht
 • Power Minor (mogelijk ook meer)

Financiering

Voor dit project ontvangen De Haagse Hogeschool en haar partners in totaal €55.000 subsidie. De overige kosten betalen de partners uit eigen zak.

Partners

 • HTM
 • CityTec
 • DC Opportunities R&D