Net als alle Nederlandse gemeenten heeft Leidschendam-Voorburg de opgave om het gasnet los te laten. Kenniscentrum Mission Zero is gevraagd om vanuit meervoudig perspectief mee te denken over de realisatie van dit vraagstuk.

Doel project

De gemeente Leidschendam-Voorburg en Mission Zero willen samen:

  • Complexe vraagstukken onderzoeken rondom energietransitie, de uitvoering door de gemeente en het betrekken van burgers. Vervolgens willen we hier beleidsvoorstellen voor ontwikkelen.
  • Met studenten werken om zo ook professionals van de toekomst kennis te laten maken met relevante vraagstukken rondom de energietransitie.
  • Subsidie aanvragen om langduriger samen te werken en onderzoek te kunnen doen naar de benodigde methodiekontwikkeling.

Eindproduct/Beoogde resultaten

  • Collectieve zonnedaken businesscase uitwerken op basis van enkele typische locaties, inclusief het in kaart brengen van wet- en regelgevingsissues en oplossingsrichtingen.
  • Opzet structuur maken voor “Leidschendam-Voorburg als lab” kennisbank.
  • Steun aan de energiecoaches.

Projectleider

Sander Mertens

Betrokken onderzoekers

Baldiri Salcedo

Start- en einddatum project

Maart 2021

Betrokken opleidingen en/of minoren

Faculteit Technology, Innovation and Society en faculteit Business, Finance & Marketing.

Financiering

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Partners

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Studentenprojectteam (welke studenten werken er aan het project)

Vooronderzoek 6 afstudeerstage studenten