Ransomware wordt momenteel beschouwd als een van de voornaamste online dreigingen. Er is echter weinig bekend over de omvang van slachtofferschap van ransomware onder burgers en ondernemers. Daarnaast is meer inzicht nodig in hoe slachtoffers op ransomware reageren: of zij onderhandelen en/of overgaan tot betaling van losgeld, bij wie ze eventueel melding maken van het incident en welke factoren hieraan bijdragen. Dit onderzoek analyseert de factoren die bijdragen aan het onderhandelen, betalen en melden door slachtoffers van ransomware. 

Probleemstelling

Hoe vaak worden Nederlandse burgers en bedrijven slachtoffer van ransomware? Hoe reageren zij met betrekking tot onderhandelen, betalen en melden en hoe verhoudt dit zich tot de adviezen van de politie en IT/cybersecuritybedrijven? 

Onderzoeksmethoden

  1. Vragenlijst onder Nederlandse burgers en ondernemers die slachtoffer zijn geworden van ransomware, gericht op het incident, de impact en hun hulpbehoefte. 
  2. Vragenlijst onder Nederlandse burgers en ondernemers die geen slachtoffer zijn geworden van ransomware, gericht op hun bereidheid tot betalen en melden in een hypothetisch scenario (vignet).
  3. Interviews met politiemedewerkers, cybersecurity-experts en IT-dienstverleners.
  4. Expertbijeenkomst.

Looptijd

Mei 2023 tot mei 2024

Financiering

Het onderzoek wordt gefinancierd door Politie en Wetenschap.

Contact

Sifra Matthijsse: m.s.vanthoff-degoede@hhs.nl 

Susanne van ’t Hoff-de Goede: m.s.vanthoff-degoede@hhs.nl 

Rutger Leukfeldt: e.r.leukfeldt@hhs.nl