Hoe wordt het kritisch denkvermogen van studenten vergroot door het werken met film en documentaire?

Dit is een van de vragen die Wypkje van der Heide onderzoekt, ze houdt zich bezig met film en kritisch denken educatie. Wypkje ontwerpt een E-learning Toolkit voor docenten. Met deze toolkit maken docenten in hun onderwijs gebruik van film(scènes) gekoppeld aan het stimuleren van het kritisch denkvermogen van studenten en docenten. Daarnaast probeert ze de Toolkit uit op internationale studenten in het dagelijks onderwijs om het, off- en online, te verbeteren. Verder gebruikt zij filmfragmenten voor een kritische één op één analyse in dialoog met professionals of studenten. Zo bouwt ze aan meer authentiek filmmateriaal en interpretatie in de bedrijfscontext.

Onderzoeker

Wypkje van der Heide, docentonderzoeker bij het lectoraat Change Management en docent bij de faculteit Business, Finance & Marketing, opleiding International Business, w.vanderheide@hhs.nl

Beoogde duur van het project

Dit onderzoeksproject is in januari 2018 gestart en zal naar verwachting lopen tot december 2021

Externe partners

AVANS lectoraat Brein en Leren

In de media