Wat zijn de minimum vereisten voor een goede experimenteeromgeving waarin verschillende stakeholders in co-creatie werken? En hoe kunnen creatieve professionals deze omgevingen en projecten erin optimaal faciliteren? Met dit project doet het lectoraat Innovation Networks onderzoek naar het effectief opzetten van en handelen in een living lab omgeving.

Doorbouwend op de expertise die hierover is opgedaan in, onder meer, het Future-Proof Retail project, observeren en co-creëren wij bij een viertal labs in de regio Zuid Holland hoe deze labs opereren en zo impact hebben op hun omgeving. De labs werken allen aan de transitie naar een circulaire en/of energie-neutrale samenleving. De centrale onderzoeksvraag hierin is: welke factoren zijn bepalend en welke methoden hebben impact voor een living lab, dat nieuwe routes en richtingen wil genereren en resultaten wil evalueren, toegankelijk maken, en voor systeemverandering borgen? Elk onderdeel van deze vraag wordt behandeld in deelvragen. Met antwoorden op deze vraag belichten we fundamentele aspecten van het verbinden van lokale living labs met regionale en sectorale (sub)systemen, en leggen de basis voor criteria voor het evalueren van maturiteit en impact van labs. Bovendien scheppen we een kennis-basis voor creatieve professionals voor het ontwikkelen van methoden waarmee ze vanuit de huidige systemen transformaties kunnen begeleiden.

In het project wordt samengewerkt met twee bedrijven uit de creatieve sector: Live/Work Studio en VanWaarde. Het project werd mogelijk gemaakt door PPS-toeslagen van TKI CLICKNL 2021-2023.