Het uitdagen van de liberale wereldorde van binnenuit: de onzichtbare geschiedenis van de Verenigde Naties en ontwikkelingslanden, 1945-1981.

De helft van de 193 lidstaten van de Verenigde Naties bestaat uit ontwikkelingslanden (ook wel Derde Wereld of ‘Global South’ genoemd). Maar de geschiedenis van de VN wordt sinds de oprichting in 1945 met name vanuit een westers perspectief bekeken. Om te onderzoeken hoe actoren uit ontwikkelingslanden het wereldbestel mede vorm gaven, zal een nieuwe genealogie van de VN worden ontwikkeld binnen het contextuele kader van de mondiale geschiedenis, waarbij de tot nu toe onzichtbare onderdelen van de geschiedenis van de organisatie zullen worden onthuld. Dit levert relevante inzichten op voor de huidige ontwikkelingen binnen de VN.