Professies in de zorg kennen grenzen. Sommige onderwerpen horen bij het ene domein en andere horen bij het andere domein. Dit project gaat over interprofessioneel samenwerken tussen professies, namelijk die van diëtisten met andere zorgprofessionals. Het onderzoek geeft inzicht in de houding ten opzichte van het bewaken en overschrijden van professiegrenzen. 

Belang interprofessioneel samenwerken 

Interprofessioneel samenwerken is een belangrijk thema in het lectoraat Relationele Zorg. In de zorg wordt samenwerken steeds belangrijker, vooral omdat dit de zorg efficiënter en betaalbaarder kan maken (VWS, 2022). 

Voeding is bij uitstek een gebied zonder duidelijke grenzen. Er wordt niet voor niets gezegd dat Nederland 17 miljoen voedingsdeskundigen heeft. Niet alleen leken claimen verstand te hebben van voeding, ook andere (para)medische beroepsgroepen geven hun patiënten regelmatig voedingsadvies. 

De houding van diëtisten ten opzichte van dit ‘grensoverschrijdende’ gedrag is onbekend. In hoeverre zij hun lastig te begrenzen vakgebied hiertegen willen beschermen is nog niet goed in kaart gebracht. 

Doel 

Dit project onderzoekt wat diëtisten beschouwen als grenzen van hun domein en wat ze doen om die grenzen te bewaken. 

Methode 

Er worden interviews afgenomen met diëtisten en zorgprofessionals die met diëtisten samenwerken om tot de antwoorden te komen. 

Duur 

Dit onderzoek start in april 2024 en duurt een half jaar. 

Team 

Matthijs Fleurke (lid lectoraat Relationele Zorg)  

Sharon Melissa (student-onderzoeker)  

Yvonne van Zaalen (lector Relationele Zorg) 

Contact 

Matthijs Fleurke (m.fleurke@hhs.nl)