In de provincie Noord-Holland is in 2019 een op de zeven inwoners weleens slachtoffer geworden van een vorm van cybercriminaliteit. Door regionaal samenwerkingsverband Noord Holland Samen Veilig (NHSV) wordt cybercriminaliteit dan ook aangemerkt als een geprioriteerd thema. Een van de projecten die dient bij te dragen aan deze prioritering is ‘HackShield in gemeenten Noord-Holland’. HackShield is een cybersecurity spel voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar en heeft tot doel om een cyberveilige generatie kinderen te creëren. In de samenwerking tussen HackShield en gemeenten roepen burgemeesters en politieagenten kinderen op om het spel te spelen en ‘cyber-agent’ van de gemeente te worden. Spelers met de meeste punten worden gehuldigd door de gemeenten. 

Doel

Het doel van dit onderzoek was om het initiatief ‘HackShield in gemeenten Noord-Holland’ te evalueren door middel van een beknopte plan- en procesevaluatie. De beleidstheorie, uitvoering en ervaringen van het project zijn hiervoor in kaart gebracht aan de hand van 30 interviews met ontwikkelaars, uitvoerders en deelnemers.

Bevindingen

Uit het onderzoek blijkt dat HackShield door de ontwikkelaars als een project, spel en maatschappelijke beweging wordt gezien. Het project heeft bestaan uit een promotiecampagne binnen de gemeenten, een spelperiode en een huldiging van de deelnemers. Uitvoerders zijn grotendeels tevreden over het makkelijk te implementeren initiatief. Winst is te behalen door scholen beter te betrekken bij de promotie. Kinderen geven aan dat zij over verschillende cybersecurity onderwerpen wat hebben geleerd. Om de daadwerkelijke effecten te bepalen, zal een effectevaluatie een noodzakelijke vervolgstap zijn.

Doelgroep

Het onderzoek is uitgevoerd voor het Regionaal Samenwerkingsverband Noord Holland Samen Veilig en HackShield zodat zij het project kunnen verbeteren. Daarnaast zijn de bevindingen relevant voor beleidsmakers en gemeenten die betrokken zijn bij de samenwerking tussen HackShield en gemeenten.

Samenwerking

Het HackShield project is een samenwerking tussen de Haagse Hogeschool en Hogeschool Saxion in opdracht van het Regionaal Samenwerkingsverband Noord Holland Samen Veilig.

Status

Het project is afgerond in juni 2021.

Publicaties

Lees hier het rapport ‘HackShield in Noord-Holland - Een evaluatie van de implementatie en resultaten van HackShield in Noord-Hollandse gemeenten’.
Bekijk ook de factsheet.