Met het project The Hague Student Investment Fund (HSIF) beoogt het lectoraat een investeringsfonds voor en met studenten op te zetten en in te richten. Het fonds richt zich op de fase waarin er nauwelijks risicokapitaal beschikbaar is vanuit bestaande partijen voor initiatieven die mogelijk wel een belangrijke maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.

Studenten die meedoen met HSIF zijn verantwoordelijk voor het scouten van investeringsmogelijkheden, het binnenhalen van funding, het organiseren van pitch-evenementen, het onderhouden van contacten met verschillende opleidingen en uiteindelijk voor het runnen van het fonds.
 
Het fonds stelt studenten in de gelegenheid om op basis van casuïstiek uit de praktijk te leren wat er komt kijken bij het  verstrekken van financieringen en het runnen van een business. Het fonds beoogt te voorzien in laagdrempelige risicovolle financiering voor de ondernemingsplannen van studenten en recent afgestudeerde alumni die impact willen maken met hun initiatieven. Op deze manier hoopt HSIF ondernemerschap te stimuleren. Onderzoekers van het lectoraat ondersteunen de studenten die betrokken zijn bij HSIF. Wij willen hen in een gecontroleerde omgeving laten omgaan met risico en onzekerheid, net als in de echte financiële wereld. Het fonds wil een platform zijn op het gebied van ondernemerschap en financiering en is daarmee een belangrijke bouwsteen in het ecosysteem voor startende studentondernemers.
 
In 2022 hebben de studenten weer een succesvol pitch-evenement georganiseerd, waar studentondernemers hun ideeën konden pitchen voor een professionele jury. Ook zijn er twee netwerk-evenementen georganiseerd voor inspiratie over ondernemerschap. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de structuur van studentbeleggingsfondsen. Bovendien is er onderzoek gedaan naar een kansen voor studentondernemerschap op de Haagse Hogeschool en is een benchmark uitgevoerd ten opzichte van een aantal andere hogescholen. Een van de adviezen is het oprichten van een Centrum voor Ondernemerschap welke breed toegankelijk is voor alle ondernemende studenten van de Haagse Hogeschool.

Een belangrijke stap is het besluit om het project te verankeren door de oprichting van een onafhankelijke stichting The Hague Student Investment Fund, welke medio 2023 zijn beslag moet krijgen. Het fonds richt zich in eerste instantie op studenten van de Haagse Hogeschool, maar daarnaast ook op studenten van andere onderwijsinstellingen in de regio Den Haag (mbo, hbo, wo). Een eerste aanvraag voor subsidie ter dekking van het fonds is toegekend. Op dit moment bestaat het studentenbestuur uit een zestal studenten, die ook betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van HSIF.

Digital Operations and Finance tekening