In het najaar van 2020 begon een enthousiaste club studenten een onderzoek naar de haalbaarheid van een studenteninvesteringsfonds bij De Haagse Hogeschool: The Hague Student Investment Fund. Daarmee willen zij investeren in start-ups en scale-ups van studenten en alumni van De Haagse Hogeschool. Het fonds kan een knooppunt zijn in een netwerk van ondernemers, studenten, de Haagse regio, alumni, financierders en docenten.

Met The Hague Student Investment Fund wil het lectoraat New Finance een investeringsfonds van, voor en door studenten opzetten en inrichten. Het moet een platform én onderwijstool worden voor financiële en niet-financiële studenten van De Haagse Hogeschool. In het fonds als onderwijstool kunnen we op deze manier de praktijk de les in halen. In het fonds als platform stellen we studenten in de gelegenheid om in een live situatie op basis van casuïstiek uit de praktijk te leren met echt geld en risico om te gaan. Daarnaast kan het fonds een financieringsmechanisme zijn voor de ondernemingsplannen van studenten en net afgestudeerden.

Verantwoordelijkheden

Studenten die meedoen met het opzetten en inrichten van The Hague Student Investment Fund krijgen de verantwoordelijkheid om investeringsmogelijkheden te scouten, funding binnen te halen, een verbinding aan te gaan met verschillende opleidingen en om bezig te zijn met marketing, administratie, governance etc. Kortom, zij zijn nauw betrokken bij alles wat komt kijken bij het opzetten van een zelfstandige business. Dit project is een initiatief van het lectoraat New Finance. Onderzoekers van het lectoraat ondersteunen de studenten. Zij willen hen in een gecontroleerde omgeving laten omgaan met risico en onzekerheid, net als in de echte financiële wereld. Aan het einde van het studiejaar 2020-2021 zullen de studenten een businessplan gereed hebben voor het fonds en zullen zij een pitch organiseren.

Digital Operations and Finance tekening

Alle studenten kunnen meedoen

Studenten van alle opleidingen kunnen meedoen met dit fonds, ook als zij geen specifieke financiële voorkennis hebben. Technische interesse is wel handig. Meedoen kan op verschillende manieren:

 • door zich aan te melden als vrijwilliger;
 • door voor 3 tot 6 studiepunten de nieuwe keuzemodule Student Investment Fund te volgen, aangeboden door het lectoraat New Finance en de opleiding Accountancy. Studenten doen dat op projectbasis en hebben veel eigen inbreng;
 • door voor hun eigen opleiding een specifieke opdracht uit te voeren die past bij op doelstelling om dit fonds te helpen opzetten;
 • door het komende jaar de minor ‘Student Investment Funds’ te volgen;
 • door een afstudeerstage te doen bij het lectoraal New Finance.

Onderzoeksvragen

Wie via de keuzemodule Student Investment Fund of via de eigen opleiding meedoet met dit fonds, formuleert in overleg met de (eigen) docent een onderzoeksvraag. Er zijn verschillende onderzoeksvragen denkbaar. We noemen een aantal mogelijkheden:

 • Met welke start-ups willen studenten van De Haagse Hogeschool aan de slag en hoe slagen ze erin die op te zetten?
 • In hoeverre kan het fonds bijdragen aan ondernemerschap bij studenten van niet-businessgerelateerde opleidingen?
 • In welke type activiteiten gaat het fonds investeren?
 • Welke bronnen van funding zijn mogelijk: De Haagse Hogeschool, alumni, (regio-)fondsen, ondernemers etc.?
 • Welke kennis en kunde zijn nodig om ondernemerschap te stimuleren onder studenten en net afgestudeerden?
 • Welke bronnen van financiering kunnen studenten aanboren om groeikapitaal te genereren?
 • Welke juridische structuur moet The Hague Student Investment Fund krijgen?
 • Hoe kan de continuïteit worden gewaarborgd als studenten wisselen van bestuurspositie?
 • Welke vergoeding is passend bij de rol van student-bestuurders: studiepunten of stagevergoeding?
 • Wat is de meest passende toezichtstructuur voor dit fonds?
 • Welke onderwijsvorm en inhoud passen bij het opzetten en managen van The Hague Student Investment Fund?

Doelen voor 2020-2021

In de start van het studiejaar 2020-2021 hebben we onderzocht in hoeverre er behoefte of draagvlak bestaat binnen De Haagse Hogeschool voor een door studenten gemanaged investeringsfonds. In dat kader is gekeken naar vergelijkbare fondsen, hebben we sessies gehouden met interne en externe stakeholders en een startdocument opgesteld.

Voor 2020-2021 zijn er 4 doelen gesteld:

 • interesse onder studenten kweken voor het opzetten en runnen van The Hague Student Investment Fund;
 • pitch-evenement organiseren met prijzengeld;
 • funding-opties verkennen;
 • schrijven van een businessplan voor The Hague Student Investment Fund.

Doe mee!

Ben je student of alumnus van De Haagse Hogeschool, heb je een idee voor een start-up en wil je meer weten?

The Hague Student Investment Fund zoekt doorlopend enthousiaste ondernemende studenten die mee willen bouwen. Die het leuk vinden om onderdeel te zijn van dit uitdagende initiatief. Die het leuk vinden een pitch-evenement te organiseren en die veel eigen inbreng willen hebben.

Beantwoord jij aan dat profiel, neem dan contact op voor informatie en om de mogelijkheden te verkennen! Stuur een gemotiveerde e-mail met curriculum vitae naar Jan Hendrik van der Kooij, j.h.vanderkooij@hhs.nl. Ook als je al je studiepunten hebt ingevuld, is deelname mogelijk. Die biedt jou dan de kans om je netwerk uit te breiden en interessante ervaringen op te doen.

Beoogde duur van het project

Dit project is op 1 september 2019 gestart en zal naar verwachting lopen tot 31 december 2022, afhankelijk van de realisatie van het fonds.

Samenwerking

Binnen De Haagse Hogeschool werkt het lectoraat New Finance in dit project nauw samen met

 • de faculteit Business, Finance & Marketing;
 • de faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving;
 • de faculteit IT & Design;
 • de keuzemodule Student Investment Fund, in cocreatie georganiseerd met de opleiding Accountancy.

Team

Het onderzoeksteam dat zich binnen het lectoraat New Finance bezighoudt met dit project bestaat uit de volgende personen:

 • Jan Hendrik van der Kooij
  Jan Hendrik van der Kooij leidt dit project namens het lectoraat New Finance. Hij is tevens onderzoeker bij dit lectoraat en docent Finance, Strategie en Sustainabilty bij de faculteit Business, Finance & Marketing
 • Martijn van der Linden
  Martijn van der Linden is lector New Finance.
 • Studenten
  Roy Wouters is student bij de opleiding Accountancy

  Jordi Zoun is student bij de opleiding Finance & Control
  Manita Paauw is student bij de opleiding Accountancy
  Merlijn van der Heijden is student bij de opleiding Accountancy