Het merendeel van de mensen die een lichte beroerte heeft doorgemaakt, gaat vanuit het ziekenhuis meteen door naar huis. Het revalideren verloopt via de eerstelijnszorg en het is voor hen vaak niet duidelijk waar ze terechtkunnen met hun vragen. Ook kan de kans op een tweede beroerte vaak verminderd worden wanneer de leefstijl verbeterd wordt, maar hier wordt meestal onvoldoende in begeleid. 

Doel 

Dit project focust op een multidisciplinaire aanpak die de samenwerking tussen professionals verbetert. Zo zal er een heldere infrastructuur (zorgpad) ontstaan voor mensen na een beroerte. Ook wordt er gewerkt aan een digitale omgeving voor professionals die de samenwerking kan ondersteunen. 

Samenwerking met MNNU 

Het project wil in Utrecht de zorg en ondersteuning verbeteren voor mensen die een beroerte hebben gehad. Hiervoor wordt samengewerkt met het MNNU, wat staat voor Multidisciplinair NAH Netwerk Utrecht. Het MNNU is een multidisciplinaire keten met gespecialiseerde zorgverleners die zorg biedt aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).  

Duur 

Dit project loop van eind 2022 tot en met eind 2025. 

In de media 

In juni 2023 schreef MNNU (Multidisciplinair NAH netwerk Utrecht) een artikel over het Helius project

Team 

Voor dit onderzoek werkt het lectoraat Relationele Zorg van De Haagse Hogeschool samen met vier verschillende research groups van Hogeschool Utrecht: 

  • Research group Lifestyle and Health 
  • Research group Speech and Language Therapy: Participation through communication  
  • Research group Innovations in Preventive Care 
  • Research group Participation, Care and Support  

Meer informatie 

Op de website van ZonMW wordt dit project ook beschreven.  

Contact 

Yvonne van Zaalen (y.vanzaalen@hhs.nl).