In dit project, wat een samenwerking is tussen o.a. Het Groene Brein, het ministerie I&W en het kenniscentrum Mission Zero van de Haagse Hogeschool en het lectorenplatform circulaire economie (CE) een talentontwikkelingsprogramma op HBO+ niveau ontworpen. Dit programma zal een hybride karakter hebben waar studenten in transdisciplinaire teams gelinkt worden aan living labs met circulaire transitievraagstukken.

Project beschrijving

Wat

Om de transitie naar een circulaire en volhoudbare economie te realiseren is een ander soort leiderschap en leiderschapsonderwijs nodig. Dit programma versterkt een reeds ingezette beweging naar het werken met levende omgevingen als complexe leersystemen door deze te koppelen aan een centraal talentontwikkelingsprogramma voor aanstormende leiders. Studenten vanuit het hele land kunnen zich inschrijven voor dit programma en gedurende zes maanden hun talenten ten uitvoer brengen om complexe leerprocessen naar een circulair ecosysteem te faciliteren én te ontwikkelen.

  • Het ontwerpen en uitvoeren van een nationaal talentontwikkelingsprogramma op het gebied van leiderschap voor circulaire transitie;
  • Het versterken van onderwijs als transitie kennis en kunde;
  • Het trainen van docenten om hun onderwijs in te zetten.

Waarom

Het hoger onderwijs heeft een normatieve en morele plicht om actief bij te dragen aan duurzaamheidstransities. Tegelijkertijd is Nederland internationaal koploper op het gebied van kennis en kunde omtrent circulaire transities.

Met dit programma wit het kenniscentrum Mission Zero, in samenwerking met andere onderwijsinstellingen, Het Groene Brein en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat deze leidende rol verder ontwikkelen. Dit wordt gedaan door in te zetten op de leiders van morgen, de studenten van Nederland, degenen die straks onderdeel worden van de complexe ecosystemen die circulair geleerd moeten worden. Op zo’n manier dat zij klaar zijn om deze processen te (bege)leiden.

Dit programma betrekt hierbij een ecologisch perspectief door het hele land als een groot klaslokaal te zien voor persoonsvorming en persoonlijke ontwikkeling. Zo koppelt dit programma studenten van verschillende richtingen en instituten gezamenlijk aan regionale transitievraagstukken om naar een circulaire en regeneratieve toekomst te leren.

Nationaal_Talentontwikkelingsprogramma.jpg

Hoe

Gekozen is voor een ontwerpende actie-onderzoek methodiek waarbij een kernteam ontstaan is vanuit het Groene Brein, De Haagse Hogeschool, De Hogeschool Rotterdam, Zuyd Hogeschool, Fontys en de Hogeschool van Amsterdam.

Door deze combinatie van vooruitlopende onderwijsinstituten kunnen de doelstelling verwezenlijkt worden d.m.v. een gezamenlijke leerlijn op het gebied van leiderschap voor transities en connecties met de living labs. Op deze manier levert het programma direct een bijdrage aan de transitiethema’s van de rijksoverheid.

Als onderdeel van dit programma zullen de aanstormende talenten gevraagd worden om enkele reflectieve oefeningen en workshops te verrichten als onderdeel van de training, wat tevens als onderzoekdata zal fungeren. Daarnaast zal jaarlijks een tweetal workshops georganiseerd worden als sessies van het lectorenplatform CE waarbij kennis gedeeld wordt. Deze kennis word omgezet in een trainingsprogramma voor onderwijzers wat open zal staan voor alle docenten actief in het MBO, HBO & WO, zodat zij de eigen onderwijspraktijken kunnen verrijken met de inzichten die in dit programma opgedaan worden.

Betrokkenen en beoogde duur van het project

Dit onderzoek loopt van mei 2021 tot september 2023 en wordt in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, het Groene Brein en enkele partner hogescholen uitgevoerd.

Dit onderzoek beoogt te resulteren in doorlopend talentprogramma, een podcast tijdens de looptijd en een trainingsprogramma voor onderwijzers om hun onderwijspraktijk te herontwerpen, zodat dit beter kan aansluiten en bijdrage aan een betere, duurzamere wereld.

Video

Lees meer