Angola is in 2019 begonnen met een proces om de wonden te helen van de burgeroorlog die het land 27 jaar lang (1975-2002) in de greep hield. Een speciale verzoeningscommissie is ingesteld met als taak de psychologische wonden van families te helen. Er is zeer weinig bekend over de factoren die bijdragen tot het slagen of mislukken van dergelijke verzoeningsprocessen die essentieel zijn voor duurzame vrede.

Doel van het (promotie) project ‘Een nieuwe dagenraad voor Angola? Een Case Study over Angola’s vertraagde Transitional Justice Proces’ is beter zicht te krijgen op deze factoren. Deze inzichten kunnen vervolgens een bijdrage te leveren aan zowel het Angolese proces als soortgelijke processen in andere landen.

Onderzoek

Het doel van het onderzoek is te beoordelen of de verzoeningscommissie haar doelstellingen behaalt. Daarnaast onderzoeken we hoe de bevolking het werk van de commissie en meer in het algemeen het belang van verzoening ziet: Is er behoefte aan terugkijken naar een pijnlijk verleden, of kijkt men bijvoorbeeld liever vooruit?

Het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek naar vergelijkbare processen in andere landen en uit twee empirische delen:

  1. een analyse van het werk van de verzoeningscommissie
  2. een analyse van hoe haar werk door een representatief deel van de bevolking van 2 verschillende stedelijke centra (Benguela en Huambo) in Angola wordt gezien.

We maken gebruik van verschillende onderzoeksmethoden, zoals semigestructureerde interviews met een breed scala aan betrokkenen bij de verzoeningscommissie (regering, oppositie, ngo’s, slachtofferorganisaties, academici) en een enquête onder bewoners van de 2 geselecteerde steden.

Samenwerkingspartners

Het onderzoek wordt in samenwerking gedaan met de rechtenfaculteit van de Katyvala Bwila Universiteit in Benguela (Angola). Beide promotoren zijn verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Criminologie.

Betrokken opleiding

European Studies

Financiering

Het project wordt gefinancierd vanuit de NWO promotiebeurs voor leraren.

Looptijd

De looptijd van het project is van september 2022 tot en met augustus 2027.

Media

Blogs op Justiceinfo.net door Maarten van Munster en Joris van Wijk:

Contact

Maarten van Munster
M.vanmunster@hhs.nl