Doel van het project

Met het Parijs Agreement als richtlijn voor klimaatactie, streven we naar een ambitieuze overgang naar duurzame energie, hierin speelt waterstof als cruciale rol.

Op dit moment bevinden waterstof (H2) toepassingen zich in de ontwikkelingsfase, en blijft de introductie op de markt dan ook beperkt. Daarom is een dringende intensivering van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van eindgebruiktechnologieën voor waterstof en op waterstof gebaseerde energiedragers noodzakelijk.

Het GroenvermogenNL-programma benadrukt de mogelijkheid voor Nederland om een belangrijke rol te spelen in de mondiale ontwikkelingen op het gebied van groene waterstof. Het doel van Werkpakket 3 (WP3) binnen het GroenvermogenNL R&D-programma is om te onderzoeken hoe waterstof in de toekomst als brandstof in de industrie, zwaar transport en lokale energievoorzieningen kan worden gebruikt. Het project streeft ernaar om rechtstreeks bij te dragen aan het tijdig behalen van klimaatdoelstellingen en het versterken van de Nederlandse economie.

Doelgroep

De doelgroep van dit project omvat verschillende belanghebbenden, waaronder overheden en beleidsmakers, industrie en bedrijven, en de glastuinbouwsector. Overheden en beleidsmakers kunnen gebruikmaken van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen om beleid te formuleren en regelgeving te ontwikkelen die de transitie naar waterstof als brandstof ondersteunt. 

Industrie en bedrijven zullen profiteren van de ontwikkelde technologieën en inzichten. Specifiek voor de glastuinbouwsector kunnen glastuinbouwbedrijven profiteren van de ontwikkelde waterstofinstallatie en de bijbehorende kennis om duurzamere energieoplossingen te implementeren in hun bedrijfsvoering.

Looptijd

Startdatum: mei 2024. Het project heeft een looptijd van 6 jaar.

Financiering

Dankzij een subsidie van meer dan € 14 miljoen van GroenvermogenNL, samen met bijdragen van de industrie en andere instellingen, heeft het programma een totaalbudget van ruim € 16,5 miljoen.

Resultaten

De deelname van de De Haagse Hogeschool  is voornamelijk gericht op het ontwerpen en testen van een waterstofinstallatie voor de glastuinbouw. Deze proefinstallatie wordt ontwikkeld en getest in samenwerking met de Universiteit Utrecht en Koppert Cress.

De resultaten van dit onderzoek zullen op verschillende manieren worden gepresenteerd, waaronder rapporten, artikelen, workshops, modelleringstools, beleidsnotities en whitepapers.

Samenwerking

TNO, Utrecht University, Avans University of Applied Sciences, CWI (NWO-I), Delft University of Technology, Eindhoven University of Technology,  HAN University of Applied Sciences, Hanze University of Applied Sciences, MARIN, University of Groningen, Saxion University of Applies Sciences, Tilburg University, University of Twente, Stichting Wageningen Research (Wageningen Universuity & Research), Wageningen University, DNV, HyET NoCarbon B.V., CelSian, Circonica, European Supply Chain Forum, Groningen Airport Eelde NV, HyCC, Hyster-Yale, Koppert Cress, LyondellbBasell, RWE, Shell Global Solutions International B.V., Stichting Bijboegfonds, Thomassen Energy

Team

Betrokken lectoraat: Energy in Transition

  • Sander Mertens, Leading lector
  • Baldiri Salcedo, Associate lector
  • Joep de Groot, onderzoeker

Contact

Baldiri Salcedo t.b.salcedorahola@hhs.nl