Dit onderzoek beoogt inzicht te verlenen in de kansen voor en het imago van fintechs in eigen vermogen financiering en betaaldienstverlening en de hindernissen die zijn ondervinden. Samen kunnen ze leiden tot meer eigen vermogen in de maatschappij (en minder schuld) en meer verantwoordelijkheid bij het individu.

Imago

In 2020 is er een netwerk gebouwd van fintech-ondernemers die een rol willen spelen bij het onderzoek naar het imago en de mogelijkheden van fintech voor financiering van MKB’ers. Meerdere ondernemers hebben gastcolleges gegeven in het minoronderwijs en zijn in gesprek gegaan met studenten. Uit die ervaringen blijkt dat ook studenten doorgaans nog relatief weinig weten van fintechs en de mogelijkheden die deze bedrijven bieden. In 2021 gaan de activiteiten van het fintech-onderzoek uitgebreid worden met empirisch onderzoek: hoe groot is de rol van fintechs bij de financiering van het MKB en hoe denkt het MKB over dergelijke financiering? Welke voors en tegens ziet men, vooral als het gaat om vertrouwen?

Hindernissen

Door middel van uitgebreide interviews met fintech-bedrijven, toezichthouders en beleidmakers zijn hindernissen waar fintechs tegenaan lopen in vergelijking met meer traditionele spelers (commerciële banken) geïdentificeerd. Er is tevens onderzocht wat de eventuele invoering van digitaal overheidsgeld (een zogeheten central bank digital currency, CBDC) zou kunnen betekenen voor de fintech sector. Er zal in 2021 verkend worden of een onderzoeksagenda waarbinnen de relatie tussen fintechs gericht of financiering en het MKB centraal staat kansrijk is.

Team

  • Dennis Bleeker, docentonderzoeker bij het lectoraat New Finance en docent bij de faculteit Business, Finance & Management, opleiding Commerciële Economie, D.Bleeker@hhs.nl
  • Erik van der Ham, docentonderzoeker bij het lectoraat New Finance en docent bij de faculteit Business, Finance & Marketing, opleiding Finance & Control, E.J.vandenHam@hhs.nl

Beoogde duur van het project

Het project is op 1 januari 2020 en zal naar verwachting lopen tot en met december 2022.