Doel van het project is het in kaart brengen wat de impact van cyberincidenten is binnen de zorgsector, met de focus op patiëntvertrouwen en patiëntveiligheid. Aanvullend, een algemeen theoretisch model te ontwikkelen waarmee de impact van cyberincidenten kan worden voorspeld en onderzocht voor (publieke) hybrideorganisaties.

Probleemstelling

Hybride organisaties kennen een complexe structuur wat betreft financiering, realisatie van producten en diensten (van publieke waarde), besturingsmodel en verantwoording doordat ze niet alleen in de publieke sector opereren maar ook in de private sector. Door deze complexe structuren hebben ze een sterke relatie met de externe omgeving van de organisatie, dit wordt versterkt door de publieke doelstellingen en waarden die ze nastreven. Hierdoor kunnen cyberincidenten andere of andere variaties van gevolgen hebben dan bij reguliere organisaties. Om de impact goed te kunnen onderzoeken en de indirecte gevolgen goed in kaart te brengen binnen deze complexe structuren wordt een nieuw theoretisch model voorgesteld op basis van de publieke waarde driehoek van Mark Moore. De zorgsector en de impact op patiëntvertrouwen en patiëntveiligheid is een eerste onderzoeksvraag om het theoretisch model te testen, te toetsen en te onderzoeken.

Doelgroep

Zorginstellingen die een cyberincident hebben ondervonden en de bijbehorende groepen patiënten. Aanvullend de overige zorginstellingen en groepen patiënten die de gehele populatie vertegenwoordigen.

Duur project

1 jaar (tot najaar 2021)