Samen met professor Veronica Soebarto (penvoerder) van de Faculty of Architecture van The University of Adelaide in Australië, heeft Joost van Hoof, lector Urban Ageing, een ARC Discover project uitgevoerd op het gebied van thermisch comfort in de woningen van ouderen in South Australia. Dit project is eind 2021 afgerond.

In juli 2019 heeft Lector Joost van Hoof onderzoek gedaan aan de University of Adelaide naar koude- en warmtebeleving van zelfstandig wonende ouderen in de deelstaat South Australia. Op basis van focusgroepen en langdurige metingen aan het binnenklimaat in woningen van ouderen, zijn door middel van custeranalyse een aantal type ouderen (profielen) naar voren gekomen. Deze profielen vormen de basis van een evidence-based richtlijn over hoe ouderen hun woning en gedrag kunnen aanpassen om beter om te kunnen gaan met koude en warmte.

Doelstelling

Doel van het project was om kwalitatief onderzoek uit te voeren en te rapporteren over de resultaten, zoals het doen van een survey en focusgroepsessies en het houden van diepte-interviews. Deze kwalitatieve fase werd gevolgd door metingen in woningen van ouderen in drie klimaatgebieden in diverse regio’s van South Australia.

Beoogde resultaten

De resultaten van het onderzoek zijn in de vorm van diverse wetenschappelijke publicaties beschikbaar gekomen. Ook is er afsluitend een richtlijn opgesteld.

Looptijd

Het betreft een 3-jarig project waarbij de lector als onderzoeker participeert in het veldwerk in Australië. Het project is eind 2021 afgerond. Aanvullende data-analyses zullen na afronding van het project worden uitgevoerd in 2022.

Partners

De Haagse Hogeschool werkt in dit project onder leiding van professor Veronica Soebarto van de Faculty of Architecture van The University of Adelaide in Australië.

Meer informatie

Artikelen

  • Hansen, A., Williamson, T., Pisaniello, D., Bennetts, H., van Hoof, J., Arakawa Martins, L., Visvanathan, R., Zuo, J., Soebarto, V. (2022). The thermal environment of housing and its implications for the health of older people in South Australia: a mixed-methods study. Atmosphere 13(1):96 doi:10.3390/atmos13010096  
  • Bennetts, H., Arakawa Martins, L., van Hoof, J., Soebarto, V. (2020) Thermal personalities of older people in South Australia: A personas-based approach to develop thermal comfort guidelines. International Journal of Environmental Research and Public Health 17(22):8402 doi:10.3390/ijerph17228402 
  • Soebarto, V., Bennetts, H., Hansen, A, Zuo, J., Williamson, T., Pisaniello, D., van Hoof, J., Visvanathan, R. (2019) Living environment, heating-cooling behaviours and well-being: Survey of older South Australians. Building and Environment 157:215-226. doi: 10.1016/j.buildenv.2019.03.023
  • van Hoof, J., Bennetts, H., Hansen, A., Kazak, J.K., Soebarto, V. (2019) The living environment and thermal behaviours of older South Australians: A multi focus group study. International Journal of Environmental Research and Public Health 16(6):935. doi:10.3390/ijerph16060935