De Inclusivity Pathway Training (IPT) is een training die speciaal is ontwikkeld om mensen te helpen bij het ontplooien en versterken van hun vaardigheden om inclusieve leer- en werkomgevingen te faciliteren. Diversiteit en inclusie blijven een constante uitdaging in onze (educatieve) instellingen. Binnen de academische wereld is het, ondanks de vele interventies, niet gelukt om effectief met diversiteit en inclusiviteit om te gaan. Docenten, maar ook medewerkers op de werkvloer vragen om concrete handvatten.

De huidige benaderingen adresseren voornamelijk de duidelijke en zichtbare structuren, zoals de ijsberg van McClelland. Er zijn echter onderliggende structuren die zo hardnekkig zijn, waardoor echt verandering teweeg brengen ingewikkeld is. 

De IPT adresseert de basisvaardigheden die nodig zijn om elk type activiteit rondom inclusie succesvol uit te voeren. De IPT bestaat uit een serie trainingen aan de hand van 12 thema’s: waaronder onder andere save/brave space; een connectie maken met het verhaal van de ander, het leren herkennen van uitsluitingsmechanismes en transformatie. De activiteiten die tijdens de training worden gebruikt komen uit verschillende velden; theater, cognitieve psychologie, psychodrama, enz.  

Het programma is ontwikkeld door Aminata Cairo, Ph.D., maar is met ondersteuning van een NRO subsidie verder ontwikkeld in samenwerking met De Haagse Hogeschool, Universiteit Leiden en Hogeschool InHolland.