Innolab Laak Vitaal is in 2013 ontstaan in reactie op de maatschappelijke vraag om praktijkgerichte kennisontwikkeling voor een betere omgang met weerbarstige stedelijke vraagstukken. De aanpak binnen innolab Laak Vitaal bestaat uit het praktijkgericht ontwerpen van een vernieuwende omgang met deze weerbarstige vraagstukken.

Innolab Laak Vitaal is in 2013 ontstaan in reactie op de maatschappelijke vraag om praktijkgerichte kennisontwikkeling voor een betere omgang met weerbarstige stedelijke vraagstukken. De aanpak binnen innolab Laak Vitaal bestaat uit het praktijkgericht ontwerpen van een vernieuwende omgang met deze weerbarstige vraagstukken. Binnen de aanpak wordt kleinschalig met alternatieve oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken geëxperimenteerd, welke leidt tot interessante leerprocessen en interventies, methodieken, en tools voor de praktijk. De huidige vraagstukken waar nu vanuit het innolab onderzoek naar gedaan wordt, zijn: armoede, arbeidsmartkparticipatie, burgerinitiatieven, sociaal ondernemerschap. Voor meer informatie, zie: www.laakvitaal.nl