We weten uit verschillende internationale onderzoeken dat de academische discipline of wetenschapsgebied van grote invloed is op hoe onderwijs wordt ingericht en vormgegeven. Docenten vanuit verschillende disciplines kijken anders naar kwesties zoals:

  • welke kennis telt? 
  • hoe komen we tot nieuwe kennis?
  • welke pedagogische benaderingen gebruiken we?
  • en hoe toetsen we studenten? 

Ditzelfde zien we in internationalisering van onderwijs. De beweegredenen achter wel/niet internationaliseren en de doelen van internationalisering worden gekleurd door de lens van de academische discipline maar wat houdt dat in de praktijk in voor de lesinhoud en keuzes voor internationaliseringsactiviteiten? Wat doen opleidingen wel of niet en hoe kunnen we docenten beter ondersteunen in internationalisering dat past bij de context van hun opleiding en beroepenveld.

We hebben in 2020 12 verschillende opleidingen van De Haagse Hogeschool ingedeeld op basis van vier academische “stammen” en hierover bevraagd, Met behulp van onze eigen tool om internationalisering thuis in kaart te brengen, THIAH (The Hague Internationalisation at Home mapping instrument) genaamd, is in kaart gebracht wat de opleidingen doen op het gebied van Internationalisation at Home en met welke rationales. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat bij sommige opleidingen internationalisering werd gezien als universeel (“wiskunde is internationaal, het is overal hetzelfde”) en er weinig variatie is in de verschillende tools voor internationalisering, terwijl andere opleidingen juist veel verschillende tools inzetten en internationalisering zien als iets dat inherent is aan het vakgebied.

THIAH bleek een nuttig instrument te zijn voor de deelnemende opleidingen omdat het hun aan de ene kant hielp de verschillende facetten van internationalisering at home te herkennen en tegelijk hun hielp om kritisch te reflecteren waarom bepaalde keuzes waren gemaakt. THIAH is op aanvraag beschikbaar en kan met/zonder begeleiding worden afgenomen.

Op dit moment is er een vervolgonderzoek gaande bij de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool van Amsterdam. 

Contact

Wil je meer weten over dit onderzoek of zelf ons THIAH tool inzetten? Stuur een mail naar Claudia Bulnes (c.bulnes@hhs.nl) en/of Eveke de Louw (e.e.delouw@hhs.nl)