Werken, leren en innoveren vinden steeds meer plaats in netwerken. In interactie met collega's delen professionals hun praktijk, kennis en relevante contacten die zij eventueel hebben. Onderzoek wijst op de voordelen van dergelijk informeel leren over opkomende vragen en uitdagingen op de werkplek, aangezien het leren gecontextualiseerd is in de dagelijkse praktijk en de organisatiecultuur. 

In het hoger onderwijs stelt de internationalisering van onderwijs en leren tal van uitdagingen waarvoor context-gebonden oplossingen nodig zijn en waarbij verschillende belanghebbenden betrokken zijn. Docenten zijn aangewezen als een van de belangrijkste stakeholders in het internationaliseringsproces van het curriculum, maar veel docenten zijn nog niet verder gekomen dan het zien van internationalisering als mobiliteit en internationale uitwisseling en voelen zich misschien niet toegerust voor de internationalisering van het curriculum.

Doel van het onderzoek

Dit Erasmus+-project ondersteunt doelgerichte, relevante stappen in de richting van internationalisering van het formele en informele curriculum. Ook ondersteunt het docenten bij het internationaliseren van hun onderwijs- en leerpraktijken door deelname aan professionele leergemeenschappen, zowel in hun eigen instellingen als in gezamenlijke gemeenschappen die door de deelnemende instellingen worden beheerd. Via deze professionele leergemeenschappen kunnen docenten hun competenties bijschaven, hun pedagogische methoden innoveren en hun rol als internationale onderwijsontwerpers op hun thuiscampus omarmen.

Aanpak

Met behulp van het 4*4 PitStop-model voor pop-up professionele netwerken, zoals ontwikkeld door The Hague Center for Teaching and Learning en de onderzoeksgroep Duurzame Talent Ontwikkeling, zullen de zeven projectpartners, waaronder de HHs, een aantal internationale professionele leergemeenschappen (PLC's) testen als een innovatieve vorm van docentprofessionalisering die onderwijs verbindt met onderzoek en innovatie door de PLC's te voorzien van op onderzoek gebaseerde instrumenten in terugkerende cycli van collectief onderzoek en actieonderzoek. 

Om de PLC's te voeden en te ondersteunen zal een toolkit voor PLC-facilitatoren worden ontwikkeld, evenals een gids voor het initiëren en faciliteren van instellingsoverstijgende PLC's gericht op het internationaliseren van onderwijzen en leren. De pilots zullen worden geanalyseerd en gedocumenteerd in een Case Study Patchwork.

Sabio logo

Samenwerkingspartners

Onze projectpartners zijn:

 • Örebro Universiteit- Zweden
 • Palacký Universiteit Olomouc- Tsjechische Republiek
 • De Haagse Hogeschool- Nederland
 • Universiteit van Ostrava - Tsjechische Republiek
 • Universiteit van Hradec Králové- Tsjechische Republiek
 • Universiteit van Jaen- Spanje
 • Universiteit van Minnesota- VS

In de media

Lees meer over dit project in het blog ‘Facilitating online international learning communities’.

Financiering

Dit onderzoek wordt gefinancierd door een Erasmus+ -subsidie.

Duur van het project

Januari 2022 – December 2024

Team

 • Eveke de Louw
 • Claudia Bulnes
 • Jos Beelen
 • Jolanda van der Toorn

Contact

Als je wilt deelnemen in onze learning community of meer wilt weten over het onderzoek, neem dan contact op met Eveke de Louw (e.e.delouw@hha.nl)