Deze studie heeft tot doel vast te stellen hoe Internationalization at Home (IaH) wordt geïmplementeerd in verschillende disciplinaire categorieën op basis van het concept van academische stammen, of bepaalde IaH-activiteiten voorrang krijgen boven andere, en welke beweegredenen worden toegepast bij de keuzes van IaH-activiteiten in verschillende disciplines. Voor dit onderzoek zijn verschillende opleidingen van De Haagse Hogeschool geselecteerd, die de verschillende disciplinaire categorieën vertegenwoordigen, om eventuele patronen te onderzoeken in hun keuzes voor IaH-activiteiten.

Benaderingen voor internationalisering van het curriculum zijn mede afhankelijk van de academische discipline en de disciplinaire cultuur waarin ze plaatsvinden (Leask & Bridge 2013). Verschillende studies hebben disciplinaire benaderingen van internationalisering onderzocht; veel van deze (Clifford 2009, Agnew 2012, Clifford 2012, Green & Whitsed 2012, Leask 2013, Leask & Bridge 2013, Leask & De Wit 2015) waren gericht op het proces, het begrip en de benaderingen van de disciplines voor internationalisering van het curriculum.

Gebruikmakend van de Becher-Biglan-typologie van academische stammen, zijn we benieuwd of de verschillende disciplinaire benaderingen van internationalisering van het curriculum ook terug te vinden zijn in de keuzes van internationalisering aan huis-activiteiten in verschillende disciplinaire gebieden. In dit opzicht beweert Agnew (2012) dat “de manier waarop faculteitsleden denken over internationalisering van invloed kan zijn op hoe faculteitsleden deelnemen aan het proces van internationalisering en, in het bijzonder, hoe ze hun curriculaire inhoud kunnen internationaliseren” (p. 184). Als dit waar is, zouden we in staat moeten zijn om dergelijke verschillen waar te nemen in de vormen van internationalisering aan huisinterventies die verschillende disciplines in curricula plannen, en dat is de vraag die dit onderzoek binnen De Haagse Hogeschool wil onderzoeken.

Met behulp van onze eigen tool om internationalisering thuis in kaart te brengen, THIAH (The Hague Internationalization at Home mapping instrument) genaamd, zullen we 12 opleidingen interviewen als vertegenwoordigers van de vier academische stammen. Het onderzoek zal resulteren in een tijdschriftartikel en een visueel hulpmiddel dat IaH-interventies binnen de academische stammen in kaart brengt.

Team

Claudia Bùlnes

Claudia Bùlnes

Docent Spaans, Onderzoeker

Eveke de Louw

Eveke de Louw

Onderzoeker