Doel project  

De Provincie Zuid-Holland (PZH) samen met het IT Verband Zuid-Holland voor Ecosysteem PPS, aangevoerd door het Human Capital programma WE-IT, de handen in één geslagen om te onderzoeken in welke mate het opleiden van IT-professionals kan bijdragen aan de doelstelling van de digitaliseringstransitie. 

In opdracht van PZH voeren lectoraten Future Urban System en Smart Sustainable Manufacturing strategisch onderzoek naar IT-capabiliteit -en capaciteit onder het mkb in de bouw en maakindustrie.  

Eindproduct/beoogde resultaten 

Met dit onderzoek ondersteunen De Haagse Hogeschool beleidsadviseurs van PZH en leveren we input voor het gehonoreerde Nationale Groeifonds project ‘Techniek en ICT Zuid-Holland’ met een totale rijkssubsidie van €29,4 miljoen. 

Projectmanagement 

 • Atasi Bhattacharjee MSc. LEED AP (projectleider) 

 • Lector dr. Rizal Sebastian (onderzoeksleider) 

Betrokken onderzoekers 

 • Lector dr. Jenny Coenen 

 • Henk van der Burgh MSc 

 • Sascha Binnendijk 

 • Puck Visscher 

Start- en einddatum project 

1 mei 2023 - 31 december 2023  

Betrokken opleidingen, faculteiten en/of minoren 

 • Lectoraat Future Urban Systems 

 • Lectoraat Smart Sustainable Manufacturing 

 • Kenniscentrum Mission Zero 

 • Faculteit Technology Innovation & Society 

Financiering 

 • Provincie Zuid-Holland 

Partners 

PZH stelt een begeleidingscommissie in met vertegenwoordigers van Breed MKB, WE-IT, PZH-beleidsmedewerkers van team digitalisering, circulair bouwen en circulair maakindustrie, en regionale bracheorganisaties in de bouw en maakindustrie.  

Meer informatie 

Lees hier meer informatie.