Samen met alumni en het bedrijfsleven heeft het lectoraat New Finance IT-onderwijs ontwikkeld dat aansluit op de huidige en toekomstige beroepspraktijk van financials.

Er zijn interviews met het beroepenveld uitgevoerd om inzicht te krijgen in de huidige en de toekomstige vraag vanuit de praktijk. Hieruit volgend zijn voor de opleiding Finance & Control twee nieuwe modules ontwikkeld: Data Analytics en Internal Reporting. Daarnaast worden de inzichten toegepast om verbeteringen door te voeren in diverse modules van Finance & Control, waaronder de nieuw ontwikkelde minor Data Science for Business Improvement.

Projectleider

Erik van der Ham, docentonderzoeker bij het lectoraat New Finance en docent bij de faculteit Business, Finance & Marketing, opleiding Finance & Control, E.J.vandenHam@hhs.nl

Beoogde duur van het project

Het project is op 1 september 2020 gestart en zal naar verwachting lopen tot en met augustus 2021