Doel van het project

Om als professional een leven lang te blijven ontwikkelen in een steeds veranderend werkveld, is het nodig om aan het roer te staan van je eigen leerproces: student agency (stuurkracht). In het hoger onderwijs is het belangrijk dat we studenten hierop voorbereiden. Dat kunnen we doen door leeromgevingen te creëren die studenten uitdagen om eigenaar te zijn van hun eigen leren en hun leerproces zelf te sturen. Dit zijn bijvoorbeeld open leeromgevingen, waarin studenten samen werken aan authentieke en ill-structured vraagstukken uit het werkveld.

Onderzoek

Hoe een dergelijke open leeromgeving studenten motiveert en uitdaagt en welke factoren student agency stimuleren, staat centraal in het promotieonderzoek van Janine Haenen, kenniskringlid van het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling en PhD-student aan de Universiteit Leiden (ICLON).

Student agency

Agency betreft het doelgericht en reflectief sturen van je leren en het beïnvloeden van je (leer)omgeving om je doelen te bereiken. Een belangrijk onderdeel van student agency vormen leervaardigheden zoals plannen, monitoren en reflecteren.

Leeromgeving

Om te meten welke factoren in de open leeromgeving student agency kunnen stimuleren, ontwikkelt Janine in samenwerking met Hogeschool Inholland (lectoraat Studiesucces) een vragenlijst voor zowel studenten als docenten. Factoren die hierin bevraagd worden, zijn:

  • Persoonlijke factoren (gevoel van competentie, motivatie, zelfvertrouwen en leervaardigheden op het gebied van zelfsturing en zelfregulering);
  • Relationele factoren (veilig leerklimaat, gevoel van gelijkwaardigheid en support door docenten en medestudenten);
  • Onderwijsontwerp factoren (ruimte voor keuze en invloed op leerdoelen, leeractiviteiten, leermaterialen, toetsing en begeleiding)

Met focusgroepen wordt betekenis gegeven aan uitkomsten van de vragenlijst. Op deze manier leren we samen met studenten en docenten hoe onderwijs zo ontwikkeld kan worden dat studenten zich agent voelen en voorbereid zijn op een leven lang leren!

Samenwerkingspartners

Dit promotieonderzoek is een samenwerking tussen het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling van de Haagse Hogeschool het ICLON van de Universiteit Leiden.

Binnen dit onderzoek wordt samengewerkt met verschillende opleidingen en lectoraten, zowel binnen de Haagse Hogeschool als van andere hogescholen.

Voor het ontwikkelen van de Werkvormenbox Student Agency (zie Artikelen, tools en media) heeft Janine samengewerkt met Sandra Koens, docent bij de opleiding Mens en Techniek | Bewegingstechnologie.

Voor het ontwikkelen en evalueren van de vragenlijst naar Student Agency wordt samengewerkt met het lectoraat Studiesucces van Hogeschool Inholland. Meerdere opleidingen worden momenteel benaderd om betrokken te zijn bij het onderzoeken en gebruiken van de vragenlijst. Dit zijn tot nu toe opleidingen van de Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland en de Hogeschool Utrecht.

Financiering en beoogde duur van het project

Het promotieonderzoek wordt gefinancierd door middel van de promotievoucher van de Haagse Hogeschool, vanaf 1 januari 2022. Het promotieonderzoek zal lopen tot en met eind 2026.

Artikelen, tools en media

Contact

Ben je geïnteresseerd in de uitkomsten van dit onderzoek en/of zou je als opleiding deel willen nemen? Neem dan contact op met Janine Haenen (j.haenen@hhs.nl).

Team

  • Janine Haenen
  • Ellen Sjoer
  • Wilfried Admiraal (Oslo Metropolitan University, Noorwegen)
  • Sylvia Vink (Vrije Universiteit Amsterdam)