In het MBO-engineering programma bouwen we, samen met studenten, kunststof shredders. Vanuit dit project wordt gekeken naar het proces hoe zwerfafval ontwikkeld kan worden tot een bruikbaar product. In eerste instantie zijn we van start gegaan met het afval in de regionale binnenwateren vanuit de gedachte: "Wat niet naar zee stroomt, hoeven we daar ook niet weg te vangen".

Twee teams Industrial Design Engineering (IDE) studenten hebben de vangopdracht opgepakt in de minor biomimicry. Een belangrijk onderdeel van deze opdracht is met name de participatie van burgers. Hierbij is ingezet op de bewustwording waarbij burgers gemotiveerd worden zwerfafval zelf op te pakken. 

Samenwerking HBO & MBO

Tijdens de ontwikkeling van dergelijke innovatieve producten levert de samenwerking tussen het hoger en middelbaar beroepsonderwijs veelal een versnelling op. Op basis van de ontwerp ideeën van HBO studenten, kunnen MBO studenten met praktische kennis van materialen en productie eenvoudig en efficiënt een werkend prototype maken. Deze samenwerking zien we tevens terug in het bedrijfsleven en blijkt zeer effectief.

De ontwerpsessies van de kunststof shredders hebben een rijkheid van nieuwe ontwerpen gebracht die daadwerkelijk gebouwd en getest gaan worden. Alvorens het testen van start gaat, wordt al het gevangen plastic gewassen, voordat het verder bewerkt zal worden. Studenten van ROC Mondriaan werken hiervoor aan een energie neutrale wasstraat die aansluit bij de reeds bestaande shredders. Deze worden aangepast op de verschillende soorten kunststof reststromen. 

Aanstaand augustus (2021) hopen we - tijdens het event "Cleanup de Vliet" - de eerste resultaten aan het publiek te kunnen tonen. Vanaf september (najaar 2021) worden nieuwe teams aan het werk gezet om alle bouwstenen van dit proces in te vullen. Dit alles met als doel: op naar een schonere, circulaire wereld!

Projectleider

Nico Persoon, Practor ROC Mondriaan (samenwerking MBO), n.j.persoon@hhs.nl.