Hulpmiddelen zijn van groot belang om de zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en de deelname aan de maatschappij van de gebruikers te ondersteunen en verbeteren. Met de juiste hulpmiddelen kunnen mensen die beperkingen ervaren in het dagelijks leven ook langer zelfstandig thuis blijven wonen. Daarnaast zijn ze nodig om de groeiende vraag naar zorg op te kunnen vangen. Door gebruik van hulpmiddelen kan veel zorg in de thuissituatie plaatsvinden. De Academische Werkplaats: Technologie voor Thuis* gaat onderzoek doen dat helpt om hulpmiddelen slim en effectief in te zetten in de thuissituatie.

Dit is belangrijk omdat er in de praktijk veel problemen zijn met de inzet van hulpmiddelen. Zo is er weinig bekend is over de kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van veel hulpmiddelen. Ook is het verstrekkingsproces vaak complex en hebben professionals en cliënten relatief weinig kennis over welke hulpmiddelen beschikbaar zijn en hoe deze gebruikt kunnen worden. Een ander probleem is dat hulpmiddelen vaak individueel zijn; wat voor de ene persoon een goede oplossing is kan voor de ander geen toegevoegde waarde hebben. En tenslotte verschilt de vergoeding per gemeente en/of zorgverzekeraar. Deze problemen maken dat er nog veel verbeterd kan worden in het goed gebruik van hulpmiddelen. 

Onderzoek

Het primaire doel van de Academische Werkplaats Technologie voor Thuis is om een duidelijker beeld te krijgen van de wijze waarop cliënten in de regio Haaglanden denken over de inzet van hulpmiddelen, welke ervaringen zij hebben met hulpmiddelen en de verstrekking ervan.

Ook wordt onderzocht in hoeverre en hoe zij hulpmiddelen gebruiken, welke ideeën ze hebben over mogelijke verbeteringen voor beleid en praktijk en welke andere aspecten zij van belang vinden. Er wordt onderzocht hoe de behoeftebepaling, keuze en verstrekking verbeterd kan worden, zodat samen met de gebruiker een geschikt hulpmiddel gevonden kan worden dat voldoet aan de wensen en behoeften. De focus ligt op hulpmiddelen voor ondersteuning van het dagelijks functioneren.

Samenwerking

De academische werkplaats is bedoeld om een stevige kennis- en onderzoeksinfrastructuur voor hulpmiddelenzorg in de thuissituatie te bevorderen. Dat doen we samen met een groot aantal partijen in de stad. Op dit moment zijn de zorgpartijen Basalt, Tzorg, Saffier en Pieter van Foreest betrokken.

Ook de gebruikersorganisaties Voorall en de Stedelijke Ouderen Commissie als vertegenwoordigers van de doelgroep doen mee, net als de onderwijs- en kennisinstellingen ROC Mondriaan, LUMC en De Haagse Hogeschool, en natuurlijk de gemeente Den Haag.

Met de zorgpartijen worden de scholing en training van eindgebruikers en zorgprofessionals vorm gegeven. Ook zorgen zij voor de verspreiding van de onderzoeksresultaten.
De zorgpartijen Basalt, T-zorg, Pieter van Foreest en Saffier, en de gemeente Den Haag zorgen dat projecten goed ingebed zijn in en aansluiten bij de realiteit van de zorg, en implementeren de resultaten.

1) De Haagse Hogeschool (HHs);
2) LUMC
3) ROC Mondriaan met het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV);
4) Gemeente Den Haag (GDH);
5) Voorall, de organisatie voor mensen met een beperking in Den Haag;
6) De Stedelijke Ouderen Commissie (SOC) Den Haag;
7) Basalt Revalidatie;
8) Pieter van Foreest ouderenzorg (PvF);
9) Thuiszorgorganisatie Tzorg
10) Saffier

Duur

Dit project is gestart op 15 juni 2022 en de looptijd is 72 maanden (6 jaar).

Team

De samenwerkende partijen hebben allen een afvaardiging in de stuurgroep. De stuurgroep heeft bij start van het project een aantal projecten gedefinieerd die gezamenlijk uitgevoerd gaan worden. De komende maanden gaan we deze verder uitwerken met elkaar. Daarnaast zullen er mogelijk andere vraagstukken van partijen komen die binnen dit project of het LL Sociaal Domein en Technologie uitgevoerd gaan worden. 

Contact

  • Luc de Witte, projectleider
  • Gaby Weij, projectcoordinator
  • Ilse Lelieveld, living lab regisseur Sociaal Domein en Technologie


*In een academische werkplaats worden ideeën, plannen en beleid gemaakt en bedacht door onderzoekers, studenten, gemeenteambtenaren en beleidsmedewerkers. Zij denken samen na over hoe iets beter, efficiënter maar ook innovatiever kan.