Door de energietransitie zijn de banen in de energiesector voortdurend in ontwikkeling. Een leven lang leren is voor de professionals in deze branche dus zeer relevant. Maar hoe geef je daaraan vorm? Learning communities zijn een manier om leren,  werken en innoveren te verbinden. Ze zorgen ervoor dat publieke en private partijen samen antwoorden gaan vinden op actuele maatschappelijke vraagstukken. Bij het Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling wordt in twee projecten onderzoek gedaan naar de inzet van Learning communities in en voor de energietransitie.

Het TransAct-model, voor een leven lang leren in de installatiewereld

In het project TransAct onderzoeken en ontwikkelen we digitale instrumenten die hen kunnen ondersteunen in co-creatie, netwerkleren en samenwerkend leren. Als lectoraat Duurzame Talentontwikkeling participeren wij in dit door NWO gefinancierde project. De faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving (TIS) en het lectoraat Energy in Transition van De Haagse Hogeschool werken graag mee aan dit onderzoek.

Integreren in learning communities

De ontwikkelde digitale tools worden geïntegreerd in Learning Communities in de installatiebranche, waardoor er een krachtige verbinding tussen leren, werken en innoveren gestimuleerd wordt. TransAct richt zich op formeel en informeel leren in Learning Communities om (1) medewerkers te stimuleren nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen om te kunnen functioneren in een veranderende werksituatie (reactief leren), en om (2) medewerkers te ondersteunen samen innovaties in gang te zetten voor een duurzame wereld (proactief leren). In het TransAct- project worden ook opleidingen betrokken.

Energy Transition: Talent in Learning Communities (ET TLC) 

NWO heeft het project 'Energy Transition: Talent in Learning Communities (ET TLC) gehonoreerd binnen de call ‘Learning Communities als innovatieversneller’. Vanuit het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling zal Maaike Konings in dit project promotieonderzoek uitvoeren. 

Learning communities in de energietransitie  

Maaike onderzoekt hoe we deze learning communities dienen in te richten zodat deze op flexibele wijze hun beoogde uitkomsten kunnen bereiken. Het doel is om tot een dynamisch ontwerpkader voor learning communities in de energietransitie te komen. In het project worden drie learning communities rond de waardeketens van groene waterstof technologie, wind- en zonne-energie opgezet. De deelnemers die afhankelijk van de vraag kunnen bestaan uit hbo, wo, mbo studenten, docenten , onderzoekers van R&D afdelingen van bedrijven, en ook burgers, zoeken naar innovatieve oplossingen voor praktische vraagstukken. Het project heeft een looptijd van 5 jaar. 

Team

Maaike Konings

Maaike Konings

ellen_Sjoer

dr. Ellen Sjoer

Lector Duurzame Talentontwikkeling

Go to dr. Ellen Sjoer
Sander Mertens

dr. ir. ing. Sander Mertens

Lector Energy in Transition

Go to dr. ir. ing. Sander Mertens
Gebouw van De Haagse Hogeschool

Evert-Jan Duindam