Wie vooruit durft te kijken, ziet de komende 25 jaar een steeds grotere krapte ontstaan in de sectoren welzijn en zorg. Vergrijzing en migratie maken dit scenario aannemelijk. Hoe anticiperen wij als samenleving daarop? Welke stappen nemen we daarin als hbo-onderzoekers en als opleidingen? Op zoek naar mogelijke kwaliteitsimpulsen is het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling gestart met het door ZonMW gefinancierde project Haagse Learning Community Wijk 3.0.

Brede samenwerking

In dit project werkt het lectoraat niet alleen samen met welzijnswerk en zorg in Den Haag, maar ook met de opleidingen Social Work en Verpleegkunde. In innovatieve learning communities moet het mogelijk zijn om de dienstverlening van welzijn en zorg beter op elkaar af te stemmen, te verbeteren of zelfs te integreren.

Innovatief op zoek naar oplossingen

Begeleid door de leden van het projectteam gaan wijkgerichte innovatieteams binnen de learning communities op zoek naar oplossingen. Zo’n innovatieteam bestaat uit zorg- en welzijnsprofessionals die gaandeweg het project steeds voeling blijven houden met hun cliënten. Om de onderlinge samenwerking extra te stimuleren, wordt geprobeerd om in ieder team een enthousiasmerende flow op gang te brengen. Daarin leren de teamleden elkaars werk kennen. Leren zij van elkaar. Verdiepen zij zich in relevante thema’s als indicering en gaan zij daadwerkelijk aan de slag om verbeteringen te realiseren. Daarbij stelt ieder team steeds de zorg voor de cliënt centraal.

Contactpersoon

Jef van den Hout