De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers. In Optica-sector in NL gaat 4 miljard € per jaar om en uit een enquête blijkt dat 2/3 van de bedrijven de beschikbaarheid van voldoende gespecialiseerd personeel een knelpunt vindt. Dit gekwalificeerde personeel is wel nodig om de voorziene wereldwijde groei van de fotonica-industrie te bewerkstelligen. Zo kan fotonica als key enabling technology een rol spelen in de toekomstige behoeftes op het vlak van communicatie, sensing en gezondheid.

De fotonica is een high-tech sector in Nederland, en dat brengt met zich mee dat medewerkers met academisch, HBO en MBO-achtergrond nodig zijn om een vooraanstaande rol op wereldniveau te kunnen blijven spelen.  Er wordt wereldwijd in deze specialistische sector veel nieuwe kennis en technologie ontwikkeld en het up-to-date blijven is een grote uitdaging voor de gemiddelde MKB-werknemer; life-long learning is daarom broodnodig.
De projectpartners zetten een lifelong optics learning (LOL) platform op om in deze behoefte van MKB-bedrijven te voorzien. Om maatwerk te leveren worden de deelnemende bedrijven gescreend op scholing- en ontwikkelbehoeften. Deze screening gebeurt door optisch specialisten van TNO samen met de betrokken onderwijsinstellingen. Op basis van al deze scans en van een onder optische bedrijven uitgezette enquête, wordt een modulair curriculum opgezet op verschillende onderwijsniveaus. Bij de onderwijsmodules zal er niet alleen aandacht zijn voor kennis, maar komen ook de optische skills aan bod. 

Te behalen resultaten

  • Bedrijfsscans en ontwikkeladvies aangesloten MKB partners
  • Input curriculum uit scans en enquetes
  • Ontwikkelde onderwijsmodules
  • Evaluatie onderwijsmodules

Looptijd

december 2020 t/m mei 2022

Financiering

Dit project wordt deels gefinancierd met een SLIM-subsidie (Ministerie van SZW)

Projectpartners

TUDelft/Optica, Leidse Instrumentmakersschool, HHS, TNO, Dutch Optics Centre en Optics11, Admesy, Hyperion, DJM Inkjet, Somni Solutions, Hittech Multin