Lectoraat Impact of Sport ondersteunt de gemeente Gouda en andere partijen bij het opzetten van een Living Lab in de wijk Korte Akkeren. Een Living Lab is een samenwerkingsverband waarbij verschillende partners uit een wijk werken aan een maatschappelijke uitdaging. In dit geval het vergroten van het plezier en de gezondheid van de bewoners van Korte Akkeren. 

De wijk Korte Akkeren ligt zuidwestelijk van het centrum van Gouda. Het Living dat hier opgezet is, gaat over de zoektocht naar behoeftes en initiatieven in de wijk. Geen professional die de initiatieven komt brengen, maar energie en ideeën in de wijk vinden zodat de regie in de juiste handen is. Zo kunnen we samen zorgen voor plezier en de gezondheid in de wijk.

Het living lab

Binnen dit samenwerkingsverband is het lectoraat aangehaakt om de gemeente Gouda, SPORT∙GOUDA, het Sociaal Team van Korte Akkeren en ontmoetingscentrum de Walvis te ondersteunen. Samen proberen we op een actieve manier beweeg- en sportinitiatieven van bewoners uit de wijk te ondersteunen om meer bewoners van Korte Akkeren aan het bewegen te krijgen. Hierbij ligt de nadruk op faciliteren van mogelijkheden om de energie van bewoners te versterken en de regie in de handen van bewoners te leggen. 

Het doel

Het Living Lab Korte Akkeren in Beweging wil de energie uit de wijk versterken om zoveel mensen de positieve gevolgen van bewegen te laten ervaren. Beweging levert de bewoners van Korte Akkeren een betere gezondheid, meer plezier, meer sociale ontmoetingen en meer begrip voor elkaar. De diverse samenstelling van de wijk is daarbij een uitdaging en tegelijkertijd een kans. 

Duur

Het project duurt van augustus 2023 tot augustus 2024. Aan het eind van het project is het de bedoeling dat er een of meerdere initiatieven van bewoners het licht hebben gezien en gecontinueerd kunnen worden. 

Meer informatie

Benieuwd naar wat een living lab in bredere zin kan betekenen? Lees er meer over op de website van Alles over sport

Contact

Ewout Timmerman (e.a.timmermans@hhs.nl)