Hoe houden we de zorg nu en in de toekomst bereikbaar, betaalbaar en bemensbaar? Technologie kan hier een belangrijke rol in spelen, maar wordt nog slechts beperkt ingezet in de zorg en het sociaal domein. Het Living Lab Sociaal Domein en Technologie wil daar verandering in brengen. Het kenniscentrum Health Innovation werkt in dit living lab samen met onder andere de gemeente Den Haag.

Er zijn veel technologieën in de zorg beschikbaar die mensen helpen om zo lang mogelijk zelf de regie te houden over hun leven en zelfstandig thuis te blijven wonen. Denk aan een slimme robot die helpt om structuur in de dag te brengen als je dat moeilijk vindt. Of een sensor die registreert als je valt en hulp nodig hebt. Of beeldbellen met een arts of mantelzorger.

Gebruik zorgtechnologie

Niet al deze technologieën worden in de praktijk ingezet. Onbekend maakt onbemind, voor oplossingen wordt nog niet altijd gekeken naar de rol van technologie, de kosten kunnen een obstakel vormen en men weet niet wat wel en wat niet goed werkt in de praktijk. Kortom; er is een gat tussen wat er beschikbaar is en wat er wordt gebruikt. Het kenniscentrum Health Innovation en de gemeente Den Haag willen met het Living Lab Sociaal Domein en Technologie dit gat overbruggen.

Testen in de praktijk

In het living lab worden de slimme zorgtechnologieën in de praktijk getest. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de iZi Ervaarwoning met meer dan 90 slimme hulpmiddelen het dagelijkse leven veiliger of makkelijker maken.

Daarnaast gaat het vaak ook om een set afspraken:

  • Wat gaan we testen?
  • Waar gaan we testen?
  • Hoe gaan we testen?

Zo’n set afspreken helpt om een eenduidige methode voor onderzoek te ontwikkelen. Zo kunnen onderzoeken naar de inzet van zorgtechnologie beter met elkaar vergeleken worden en inzichten uit die onderzoeken snel en breed gedeeld worden met de zorgpraktijk.

Onderzoek en praktijk

Onderzoekers en studenten werken in het living lab samen met mensen die een ondersteuningsbehoefte hebben en/of zorgprofessionals. Zo sluiten de inzichten uit het living lab goed aan bij de behoefte van mensen die met technologie (langer) thuis kunnen blijven wonen én bij de dagelijkse zorgpraktijk.

Online spreekuur voor ondernemers

Ondernemers met een zorgtechnologische innovatie die het Haagse sociaal domein slimmer en betaalbaarder kunnen maken, krijgen nu de mogelijkheid om hun oplossingen sneller op de markt te brengen. De gemeente Den Haag, InnovationQuarter en ons Living Lab Sociaal Domein en organiseren elke week online spreekuren waar ondernemers hun innovatie kunnen pitchen en advies op maat kunnen ontvangen voor snellere implementatie in de zorgpraktijk.

De online spreekuren vinden elke woensdag plaats en bieden ondernemers een unieke kans om in contact te komen met experts. Tijdens deze spreekuren wordt getoetst of de oplossing bijdraagt aan het slimmer en betaalbaarder maken van het sociaal domein in Den Haag en worden vervolgstappen besproken. Denk aan mogelijke samenwerkingen in pilotprojecten, financieringsmogelijkheden, toelating tot start-up programma’s en waardevolle contacten binnen het uitgebreide netwerk van het Haagse sociaal domein.

Aanmelden voor spreekuur

Meer informatie

Contact

Ilse Lelieveld
Regisseur Living Lab Sociaal Domein en Technologie
i.s.lelieveld@hhs.nl
06–43568364