Het lectoraat Impact of Sport onderzoekt de verbindende kracht van sport in Den Haag Zuidwest. We werken samen met bewoners, studenten, lokale sportorganisaties en bedrijven in ‘living labs’. Dit zijn plekken in de wijken waar we in een ongedwongen sfeer de creatieve energie van stadsbewoners volledig tot haar recht te laten komen. We experimenteren in ‘real life settings’ met innovatief sportaanbod en nieuwe vormen van organisatie en verbinding.

Momenteel werken we in de wijken Morgenstond en Bouwlust/ Vrederust in ‘living labs’. Daarnaast willen we ook in de wijk Moerwijk een ‘living lab’ opzetten. We verkennen of dit kan in de vorm van een mobiel ‘living lab’ waarbij het lab geen vaste locatie heeft. De labs zijn onderdeel van het programma Haags Sportkwartier dat Den Haag Zuidwest tot een van de actiefste wijken van Nederland wil laten behoren.

Vernieuwing in sport, wijk en onderwijs

Met de living labs beogen we:

 • Nieuwe samenwerkingsvormen tussen sport, zorg, welzijn, werk en onderwijs;
 • Nieuw, toegankelijk(er) sportaanbod, inclusief evenementen;
 • Nieuwe vormen van verenigingen en andere sportaanbieders;
 • Nieuwe of aangepaste sportfaciliteiten, inclusief technologische innovaties;
 • Nieuw doorlopend curriculum Haags Sportkwartier voor hogeschool- en ROC-studenten;
 • Nieuw opleidingsaanbod voor professionals en vrijwilligers in de wijk;
 • Nieuwe ervaringen voor studenten;
 • Nieuwe kennis die docent-onderzoekers toepassen in het onderwijs.

Onderzoek

Het lectoraat coördineert het onderzoek in de ‘living labs’ en voert het uit. Het doen van onderzoek zorgt ervoor dat we gericht activiteiten kunnen uitproberen en evalueren om er achter te komen wat werkt.

De doelstellingen van het onderzoek zijn:

 • inzicht verkrijgen in (potentiële) impact van sport op maatschappelijke vraagstukken rondom inclusie, veerkracht en vitaliteit in Escamp
 • inzicht verkrijgen in de manier waarop sportorganisaties (kunnen) omgaan met de vraagstukken rondom inclusie, veerkracht en vitaliteit,
 • experimenteren met nieuw sportaanbod, nieuwe organisatievormen en ervaring opdoen met specifieke inzet en vaardigheden van professionals en vrijwilligers.

Organisatie

Haags Sportkwartier is een initiatief van de gemeente Den Haag en het Bureau Sport van De Haagse Hogeschool. Het lectoraat is mede-verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de ‘living labs’ en betrekt daarbij de expertise van onder andere buurtsportcoaches, publiek-private partners in de wijken, het ministerie van VWS, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en ZonMW.

Duur

Het project is eind 2019 gestart en heeft een looptijd van drie jaar.

Meer informatie

Contact