Het lectoraat onderzoekt de impact van sport in Den Haag Zuidwest. We werken samen met de gemeente Den Haag, bewoners, studenten, lokale sportorganisaties en andere stakeholders in een ‘living lab’. Een ‘living lab’ is een innovatief samenwerkingsverband tussen alle relevante stakeholders rondom een bepaalde maatschappelijke uitdaging; in dit geval het versterken van de vitaliteit, inclusiviteit en veerkracht van bewoners in Den Haag Zuidwest door middel van sport en bewegen.

Binnen dit samenwerkingsverband worden door middel van co-creatie binnen de lokale context waar de uitdaging zich afspeelt gezamenlijk de belangrijkste problemen en kansen verkend, doelen gesteld en oplossingen bedacht, ontwikkeld en getest. Alle stakeholders dragen vanuit hun eigen rol, mogelijkheden, kennis en ervaringen bij aan de gezamenlijke doelen.

Momenteel werken we in de wijk Morgenstond vanuit een fysiek living lab ‘Trefpunt Morgenstond, gevestigd in het sportcomplex van korfbal- en multi-sport vereniging HKV Ons Eibernest. Daarnaast sluiten wij aan bij andere relevante partners, locaties of vraagstukken die spelen binnen Den Haag Zuidwest op het gebied van het versterken van de vitaliteit, inclusiviteit en veerkracht door middel van sport en bewegen.

Vernieuwing in sport, wijk en onderwijs

Met de living labs creëren we (kennis over):

 • Nieuwe samenwerkingsvormen tussen sport, zorg, welzijn, werk en onderwijs
 • Nieuw, toegankelijk(er) sportaanbod, inclusief evenementen
 • Nieuwe vormen van verenigingen en andere sportaanbieders
 • Nieuwe of aangepaste sportfaciliteiten
 • Nieuw doorlopend curriculum Haags Sportkwartier voor hogeschool- en ROC-studenten
 • Nieuw opleidingsaanbod voor professionals en vrijwilligers in de wijk
 • Nieuwe ervaringen voor studenten
 • Nieuwe kennis die docent-onderzoekers toepassen in het onderwijs

Onderzoek

Het lectoraat coördineert het ‘living lab’, voert het onderzoek uit en draagt bij aan de verbinding van het Haags Sportkwartier met het onderwijs binnen De Haagse Hogeschool.

De doelstellingen van het onderzoek zijn:

 • Inzicht verkrijgen in (potentiële) impact van sport op maatschappelijke vraagstukken rondom inclusie, veerkracht en vitaliteit in Den Haag Zuidwest.
 • Inzicht verkrijgen in de manier waarop sportorganisaties (kunnen) omgaan met de vraagstukken rondom inclusie, veerkracht en vitaliteit.
 • Experimenteren met nieuw sportaanbod, nieuwe organisatievormen en ervaring opdoen met specifieke inzet en vaardigheden van professionals en vrijwilligers.

Organisatie

Haags Sportkwartier is een initiatief van de gemeente Den Haag en het Bureau Sport van De Haagse Hogeschool. Het lectoraat is mede-verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het ‘living lab’ en betrekt daarbij de expertise van onder andere bewoners, buurtsportcoaches, publiek-private partners in de wijken, het ministerie van VWS, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en ZonMW.

Duur

De eerst periode (2019-2022) van Het Haags Sportkwartier is afgerond. De eerste helft van 2023 staat in het teken van een doorstart en het borgen van geleerde lessen. Alle partijen hebben de intentie uitgesproken om zich voor minimaal 4 jaar te blijven committeren aan het Haags Sportkwartier.

Meer informatie

Lees het artikel op de website van Alles over sport: 'Living labs: het antwoord op de sport- en beweegvragen in je gemeente?'

Uitgebreide informatie is ook te vinden op: www.haagssportkwartier.nl

Contact

Living lab coordinator HHS: Fenna van Marle f.c.m.vanmarle@hhs.nl