Daglicht bepaalt veel aspecten van het menselijk leven. In 1998 werd de Melanopsin-receptor in het oog ontdekt. Deze beïnvloedt niet het zicht, maar wel de hormoonhuishouding. Voor het fotonisch onderzoek naar deze receptor met behulp van draagbare lichtsensors is nog geen meetinfrastructuur ontwikkeld. Daarmee zijn de resultaten niet goed onderbouwd. Het project Metrology for Wearable Light Loggers and UV Radiation Dosimeters moet resulteren in een norm die bepalend is bij de kalibratie van de lichtsensors en UV-stralingsdosimeters. Basis en uitgangspunt van dit onderzoek is de standaard (S026) die de Commission Internationale d‘Eclairage (CIE) onlangs heeft uitgebracht, waarin zij de gevoeligheid van de Melanopsin-receptoren in het oog beschrijft.

De Haagse Hogeschool maakt deel uit van een Europees onderzoeksconsortium, gecoördineerd door het Franse Laboratoire National de Métrologie et d'Essais (LNE). De inbreng van De Haagse Hogeschool is drieledig. Het lectoraat Fotonica brengt met name grote metrologische knowhow in. Het lectoraat Purposeful Marketing biedt deskundigheid over gebruikersbehoeften en het lectoraat Smart Sensor Systems heeft ruime kennis op het gebied van veldstudies waarbij met draagbare sensoren milieumetingen worden gedaan. Het EURAMET-onderzoek van De Haagse Hogeschool is multidisciplinair. Het is enerzijds gericht op een betrouwbare meetinfrastructuur en anderzijds op een norm die in de praktijk goed bruikbaar is.

Verwachte resultaten

Het EURAMET-onderzoek zal richtlijnen verschaffen voor de karakterisering en het gebruik van draagbare lichtsensoren. Daarmee kunnen we richting onderzoekers die van deze sensoren gebruikmaken, waarborgen dat de metingen betrouwbaar zijn. Zo faciliteert De Haagse Hogeschool het komende onderzoek naar het effect van dag- en kunstlicht op de mens.

Samenwerkingspartners

Laboratoire National de Métrologie et d'Essais (LNE), Frankrijk, coördinator

Aalto University, Finland

Czech Metrology Institute (CMI), Tsjechië

Research Institutes of Sweden (RISE), Zweden

National Metrology Institute Tubitak, Turkije

VSL, Nationale Metrologisch Instituut van Nederland

FUSP-CEU, non-profit kennisinstelling, Spanje

IberOptics , metrologische organisatie, Spanje

Technological Interface Centre INEGI

Technical University of Munich (TUM), Duitsland

Universidad Complutense de Madrid (UCM), Spanje

Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA), Duitsland

Hochschule Luzern, Zwitserland

Federal Institute of Metrology METAS, Zwitserland

SFI Davos, Zwitserland

Beoogde duur van het project

Juni 2023 tot juni 2026

Betrokken opleidingen

Opleiding Technische Natuurkunde

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door het EURAMET-programma.

Penvoerder algemeen

Laboratoire National de Métrologie et d'Essais (LNE)

Team van HHS

Lectoraat Fotonica, lector dr. Steven van den Berg, S.A.vandenBerg@hhs.nl (coördinator vanuit De Haagse Hogeschool) Lectoraat Smart Sensor Systems, lector dr. John Bolte, J.F.B.Bolte@hhs.nl Lectoraat Purposeful Marketing, lector dr. Hongli Joosten-Ma, H.Joosten-ma@hhs.nl