“Wij hebben moeite om jongens binnen te halen en ze vast te houden in de opleiding Sociaal Werk en Educatie.”  Dit vraagstuk speelde al meerdere jaren en het lectoraat werd gevraagd mee te denken over een oplossing. In plaats van een top-down benadering wilde het lectoraat bottom-up werken en netwerkgericht en vroeg zich af wie in eerste instantie de experts waren om mee te denken over de oplossing. Dat waren natuurlijk de studenten zelf. Daarnaast uiteraard de staf  – zowel onderwijs als medewerkers, alumni en het werkveld.

Er werd een bijeenkomst belegd waarin studenten, alumni, docenten, medewerkers, professionals en kenniskringleden zich gezamenlijk bogen over thema’s die een rol speelden bij de keuze van het stoppen met de studie sociaal werk voor mannelijke studenten. Deze bijeenkomst werd gevolgd door een gemengde sessie waarin dieper werd ingegaan op de vraag wat mannelijkheid precies is en hoe mannelijkheid in de opleiding en in het beroepenveld een toegevoegde waarde heeft. Het werd zo een gendervraagstuk waarin identiteit, stigma, social support en inclusie en exclusie belangrijke thema’s zijn.

Wat is begonnen met een simpele vraag heeft nu bijgedragen aan verschillende trajecten; ten eerste een aanpassing in het curriculum waarin naast aandacht voor de zorg- en ondersteuningsaspecten van het beroep ook aandacht is voor de beheersmatige aspecten. Deze aspecten worden met partners ontwikkeld. Deze partners komen zowel uit de Haagse Hogeschool (bijvoorbeeld de opleidingen Integrale Veiligheidskunde, Verpleegkunde, Pedagogiek, PABO, etc.) als uit het beroepenveld (zoals de politie, het gevangeniswezen, straatwerk, etc.). Ten tweede heeft een student de data van deze bevindingen gebruikt voor een bachelor scriptie.  Ten derde wordt er een artikel voorbereid omtrent dit vraagstuk en tot slot wordt de werkvloer bewust gemaakt van dit soort processen en van mogelijke oplossingen.

Dit project laat zien hoe een, op het eerste gezicht, simpele vraag een brede reikwijdte kan hebben, maar ook hoe belangrijk het is om te beginnen vanuit de waardering van kennis en expertise dichtbij huis.