Kinderen bewegen steeds minder met een onderontwikkelde motoriek tot gevolg. Uit onderzoek blijkt dat deze kinderen daardoor geen eerlijke kans hebben op actieve, gezonde leefstijl. Om meer grip te krijgen op de motoriek van kinderen is het van belang om dit op grote schaal te kunnen meten.  Daarom heeft het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving samen met de Vrije Universiteit Amsterdam een motoriektest ontwikkeld; de MQ scan.

Er is de laatste jaren veel aandacht voor de motorische ontwikkeling van kinderen. Meerdere onderzoeken tonen aan dat de motoriek van kinderen in de afgelopen jaren achteruit is gegaan. Een zorgwekkende ontwikkeling. Kinderen die goede motorische vaardigheden bezitten, hebben een grotere kans om later ook een actief leven te leiden. En dat zorgt weer voor minder kans op overgewicht en allerlei ziektes. De grote vraag is alleen: hoe maak je de motorische vaardigheid van kinderen op een goede manier inzichtelijk?

Testen binnen een uur

Om daar een antwoord op te geven, werkten De Haagse Hogeschool en de Vrije Universiteit Amsterdam gedurende 5 jaar samen om te komen tot een wetenschappelijk onderbouwde tool die ook praktisch toepasbaar is. In deze onderzoeksfase is samengewerkt met veel LO-docenten en Buurtsportcoaches. Met hun input is de tool praktisch toepasbaar gemaakt. Het resultaat is de MQ Scan. Deze scan bestaat uit 3 behendigheidsparcoursen (voor onder-, midden- en bovenbouw) waarin op veelzijdige wijze de motoriek wordt gemeten en uitgedrukt in een Motorische Quotiënt (MQ). De test is zo simpel dat elke leraar lichamelijke opvoeding, groepsleerkracht of buurtsportcoach een hele groep kinderen kan testen binnen één lesuur.

Meer informatie

Team