Samenwerking tussen zorgprofessionals, mantelzorgers en cliënten is een cruciale factor in kwaliteit van zorg, maar niet altijd even makkelijk te realiseren. In het project 'Samen werken aan betere samenwerking’ van de Erasmus School of Health Policy & Management ontwikkelen en implementeren we een praktische toolkit voor het begeleiden van zorgprofessionals, mantelzorgers en cliënten in hun onderlinge samenwerking. Het lectoraat Urban Ageing werkt mee aan dit onderzoek.

In co-creatie met de vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen zoeken we in dit project antwoord op de vraag: Hoe kan het samenspel tussen mantelzorgers, zorgprofessionals en cliënten verbeterd worden op een manier die recht doet aan de behoeften van alle betrokkenen? En wat kunnen extra-en intramurale zorg hierin van elkaar leren waar het gaat om de overdracht van zorg tussen beide disciplines? 

Toolkit

We ontwikkelen op basis van het onderzoek een toolkit die organisaties ondersteunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun mantelzorgbeleid, zowel extramuraal als intramuraal. De toolkit wordt vervolgens in een pilot getoetst en doorontwikkeld. Als de toolkit klaar is, wordt deze gedeeld via het beroepsonderwijs, betrokken uitvoerende organisaties, belangenorganisaties en via publicaties in wetenschappelijke en professionele tijdschriften, en op social media.

Doel

Het doel van het project is de samenwerking tussen mantelzorgers, zorgprofessionals en cliënten te verbeteren, zowel intra- als extramuraal. Een betere samenwerking heeft een positief effect op de kwaliteit van zorg in termen van het welbevinden van cliënten en mantelzorgers, en werktevredenheid van zorgprofessionals.

Verbinding met onderwijs

In de minor Participatieve Gezondheidszorg van De Haagse werken studenten aan opdrachten die bijdragen aan dit project.

Looptijd

Het project is gestart in december 2020 en heeft een looptijd van 3 jaar.

Financiering 

ZonMw

Zsuzsu Tavy