Geldezels vormen een belangrijke schakel in de procesketen van cyber criminele netwerken. Zij zorgen namelijk dat het spoor doorbroken wordt door geld van slachtoffers cash op te nemen en mee te geven aan ronselaars die weer in contact staan met de criminele netwerken. De gemeente Haarlem heeft de behoefte om meer zicht te krijgen op mogelijke interventies voor deze doelgroep. Het is op dit moment echter onduidelijk of en hoe voorkomen kan worden dat geldezels hun rekening beschikbaar stellen voor criminele doeleinden. Voor een goede interventie is het namelijk belangrijk om zicht te krijgen op het probleem dat de interventie probeert te verhelpen. Echter ontbreekt op dit moment inzicht in de kenmerken en problematiek rondom geldezels.

Doel

In dit onderzoeksproject wordt enerzijds meer inzicht verkregen in de kenmerken van – en problematiek rondom – geldezels en anderzijds onderzocht welke mogelijke interventies er zijn voor de doelgroep. 

Bevindingen

Het blijkt dat er nog weinig empirisch onderzoek is verricht naar geldezels. Interviews voor het huidige onderzoek laten zien dat geldezels een diverse groep personen betreft, waarbinnen geen duidelijk profiel is te schetsen. Het ronselen van geldezel gebeurt vooral ‘via-via’, zowel online op sociale mediakanalen als offline op scholen en binnen vriendenkringen. De motieven van geldezels zijn net als het profiel lastig vast te stellen, al lijken snel geld willen verdienen, het verwerven van status en het geloven in smoesjes de voornaamste redenen te zijn om geldezel te worden. De subcultuur waarin status en geld een belangrijke rol spelen zou kunnen worden doorbroken met behulp van situationele criminaliteitspreventie technieken.

Doelgroep

Het onderzoek is bedoeld voor gemeenten, lokale overheden en andere geïnteresseerden die meer inzicht willen in de problematiek rondom geldezels. 

Samenwerking

Het Geldezels project is uitgevoerd door De Haagse Hogeschool en Hogeschool Saxion in opdracht van de gemeente Haarlem.

Status

Dit project is afgerond in oktober 2020.

Publicaties

Bekijk hier het onderzoeksrapport en de factsheet over Geldezels.